2024-nji ýylyň Olimpiadasy Pariže näçe milliard girdeji getirer

  • 17.05.2024 13:30
  • 6465
2024-nji ýylyň Olimpiadasy Pariže näçe milliard girdeji getirer

Pariž 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryndan 6,7 – 11,1 mlrd ýewro möçberde arassa ykdysady peýda gazanmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Sport hukugy we ykdysadyýeti merkezi tarapyndan hödürlenen garaşsyz gözlegiň netijesine görä, Oýunlar sebite 2,3 – 3,1 mln adamy çeker, olaryň 64%-i – fransiýalylar. Myhmanlaryň çykdajylary 2,6 mlrd ýewro bolar.
7 mlrd ýewro media-hukuklaryň satuwyndan, hemaýatkärlikden, peteklerden we uzak möhletleýin infrastruktura taslamalaryndan, şeýle-de HOK-dan gelmeli. Döwlet, aýratynam, ýerli jemgyýetler üçin taslamalara 3 mlrd ýewro maýa goýar.
Döwlet çykdajylarynyň her bir ýewrosynyň 3 ýewro girdeji getirmegine garaşylýar. Bu maýa goýumlaryň 80%-ini Fransiýanyň iň garyp departamentleriniň biri bolan Sen-Sen-Deni alar. Ol ýerde 2,8 müň ýaşaýyş jaýyny we iki mekdebi öz içine alýan Olimpiýa obasy gurlar. Oýunlardan soň bu ýer 6 müň ýaşaýjy üçin elýeterli bolar.


10.06.2024 21:11
5141

Alkaras çekeleşikli duşuşykda Zwerewi utup, "Rolan Garrosda" ýeňiş gazandy

Ispaniýaly tennisçi, dünýäniň üçünji raketkasy Karlos Alkaras 2024-nji ýylda Tennis boýunça Fransiýanyň Açyk çempionatynyň ýeňijisi boldy. Final duşuşygynda ol nemes türgeni Aleksandr Zwerewden (ATP-niň reýtinginde...

07.06.2024 11:46
3034

World Athletics sport federasiýasy 10 million dollar baýrakly täze ýaryş gurnaýar

Halkara ýeňil atletika federasiýalary birleşigi (World Athletics) täze abraýly ýaryşyň - World Athletics Ultimate Championship-iň döredilendigini habar berdi. Iki ýyldan bir gezek geçiriljek bu ýaryş ýeňil atletika...

30.05.2024 22:18
5117

Tomusky Olimpiýa oýunlary ilkinji gezek Ýakyn Gündogarda geçiriler

2036-njy ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlary Kataryň paýtagty Doha şäherinde geçiriler. Bu barada, ispan neşiri Relevo habar berýär. Çeşmäniň habaryna görä, Halkara Olimpiýa komiteti (HOK) 2036-njy ýylda Olimpiýa oýunlarynyň...

29.05.2024 13:56
9066

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki...