Microsoft Apple bilen Google-a çagyryş edýär: tomusda Xbox Store ykjam oýunlar dükany işe giriziler

  • 14.05.2024 15:22
  • 3110
Microsoft Apple bilen Google-a çagyryş edýär: tomusda Xbox Store ykjam oýunlar dükany işe giriziler

Microsoft kompaniýasy 2024-nji ýylyň iýul aýynda mobil oýunlar dükanyny işe girizer. Bu maglumatlary Xbox-yň prezidenti Sara Bond tassyklady diýip, Bloomberg habar berýär.

Google Play bilen App Store dükanlaryndan tapawutlylykda, Xbox Store web sahypasy hökmünde – Apple-iň we Google-yň üçünji tarap programmalaryndaky çäklendirmelerinden sowlup geçmäge mümkinçilik berýän brauzer arkaly elýeterli bolar.
Bond: "Biziň şeýle ýol bilen gitmegimiziň sebäbi, bu ýol ýapyk ekoulgam dükanlarynyň syýasatyna garamazdan, ähli enjamlarda, ähli ýurtlarda elýeterli ulgam döretmäge mümkinçilik berýär" diýdi.
Dükan işläp başlanda King's Candy Crush we Mojang's Minecraft ýaly, Microsoft studiýalaryndan oýunlar hödürlener. Geljekde dükan üçünji tarap döredijileriniň oýunlary üçin açyk bolar.


düýn 15:11
7531

Samsung-dan soň Xiaomi hem täze smartfonynyň reklamasynda Apple degsinýär

Apple-iň iPad Pro reklamasy sosial medianyň üns merkezine öwrüldi. Kupertinoly kompaniýanyň dürli döredijilik gurallaryny press bilen döwýän wideosy diňe bir sungat adamlarynyň tankytlaryny çekmän, eýsem bäsdeş...

23.05.2024 15:54
16088

320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

Apple Hytaýda iPhone, iPad, Apple Watch we beýleki önümleriniň görlüp-eşidilmedik baha arzanlaşygyny habar berdi. Arzanlaşyk 320 dollara ýetýär, bu kompaniýanyň Hytaý bazaryndaky taryhynda iň uly arzanlaşygydyr...

20.05.2024 20:08
2099

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

20.05.2024 12:21
2874

PlayStation 5-iň satuwy Xbox Series-den bäş esse ýokary: ara barha açylýar

Sony kompaniýasy oýun konsoly bazarynda PlayStation 5-iň ornuny berkitmegi dowam etdirýär. Geçen çärýekde PS5-iň satuwy Xbox Series X bilen S-iň bilelikdäki satuwyndan bäş esse ýokarydy. Ýagny, satylan her 1 sany...