SpaceX açyk kosmosa çykmak üçin niýetlenen öwrülişikli skafandryny hödürledi

  • 10.05.2024 16:00
  • 6569
SpaceX açyk kosmosa çykmak üçin niýetlenen öwrülişikli skafandryny hödürledi

SpaceX täze EVA kosmos skafandryny hödürledi. Noldan başlap täzeden işlenen skafandr özünden öňkülere garanda ykjamlygy, göwrümi we gowulandyrylan aýratynlyklary bilen tapawutlanýar diýip,  Spacenews.com ýazýar.

EVA has çeýe bogunlary, ösen durmuşy goldaýan ulgamy, şöhlä garşy ýeňil kaskasy we baş ekrany görkezýär. Toplumlaýyn kameralar we datçikler kostýumyň içiniň  temperaturasyna, çyglylygyna we basyşa gözegçilik eder.
Täze skafandr Ýerde germetiginiň bozulmasy modelirlemesiniň synagyndan üstünlikli geçdi. Ony ilkinji gezek Polaris Dawn taslamasynyň çäginde açyk kosmosa çykjak dört astronawt geýer.


Howasyz giňişlikde EVA-nyň näçe wagt işlejegi entek belli däl. Megerem, ilkinji modelleri bu görkeziji boýunça tagaşyksyz rus “Orlanyndan” we amerikan EMU-syndan (7-8 sagat) pes bolar, ýöne synaglar şowly geçse, ýönekeý wezipeler we gysga möhletli hususy missiýalar amala aşyrylanda ol geljegi uly oruntutar bolup biler.
SpaceX-iň baş direktory Ilon Mask kostýumyň görkezilişiniň wideosyna teswir berip, SpaceX-iň kostýumyna kosmosyň kolonizasiýasyna tarap ädilen öwrülişikli ädim hökmünde garaýandygyny aýtdy.
Mask: "Aý bazasyny we Marsda şäher gurmak üçin bize millionlarça skafandr  gerek" - diýdi.


düýn 14:51
7017

Starlink indi adaty smartfonlarda işleýär: SpaceX wideo jaňy görkezdi

SpaceX Starlink hemra ulgamyna täze aýratynlyklary goşup, ony ösdürmegini dowam etdirýär. Şu hepde kompaniýa adaty smartfonlarda, hiç hili modifikasiýasyz, Starlink -iň kömegi bilen edilen wideo jaňy görkezdi....

düýn 12:08
1588

Boeing we NASA Halkara kosmos stansiýasyna ilkinji kosmos taksisini ibermäge taýýarlanýar

Astronawtlary Halkara kosmos stansiýasyna äkitmek üçin niýetlenen Boeing Starliner kosmos gämisi 1-nji iýunda ilkinji ekipažly uçuşyna taýýarlanýar. Bu barada Bloomberg habar berýär. Öň ýüze çykarylan kiçiräk geliý...

26.05.2024 23:06
12208

Ýerden 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze planeta tapyldy

Astronomlar Ýerden bary-ýogy 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän, ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze Gliese 12 b planetasyny tapdylar. Bu barada Beýik Britaniýanyň Korollyk astronomiýa jemgyýetiniň gözleg maglumatlaryna...

24.05.2024 21:31
9431

ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

Arizonadan (ABŞ) Howe Industries kompaniýasy impulsly plazma raketasyny döretmegiň üstünde işleýär. NASA-da aýtmaklaryna görä, ol  Marsa uçuş wagtyny iki aýa çenli gysgaldyp biler. Täze tehnologiýa aşa gysylan...