“Doganlar Super Mario kinoda” 2023-nji ýylda iň köp girdejili film bolup, 1,36 milliard dollar gazandy

  • 09.05.2024 12:12
  • 3211
“Doganlar Super Mario kinoda” 2023-nji ýylda iň köp girdejili film bolup, 1,36 milliard dollar gazandy

“Doganlar Super Mario kinoda” (“Братья Супер Марио в кино”) 2023-nji ýylyň jemi boýunca “Barbi”, “Oppengeýmer” we “Galaktikanyň goragçylary 3” («Стражи Галактики-3») ýaly ägirtlerden öňe geçip, iň girdejili film boldy. Bu barada kassa ýygymlarynyň seljermesine salgylanýan Deadline habar berýär.

“Doganlar Super Marionyň” umumy ýygymy 1,36 milliard dollar, arassa girdejisi bolsa 559 million dollar boldy. Bu filme, hatda 2022-nji ýylyň rekord eýesi, döredijilerine 531,7 million dollar girdeji getiren “Awatar: Suwuň ýoly” («Аватар: Путь воды») atly filmdenem öňe geçmäge mümkinçilik berdi.
“Barbi” 1,44 milliard dollarlyk kassa ýygymy we 421 million dollar arassa girdejisi bilen ikinji ýeri eýeledi. Üçünji orunda 328 million dollar bilen “Möý-adam: Älem kerebi” («Человек-паук: Паутина вселенных») multfilmi durýar.
Şeýle hem 2023-nji ýylyň iň girdejili on filmine şu aşakdakylar girdi:

  • “Nindzýa pyşbagalary: Mutantlaryň derbi-dagyn edilişi («Черепашки-ниндзя: Погром мутантов») (204,5 million dollar)
  • "Oppengeýmer" (201,9 million dollar)
  • "Wonka" (182 million dollar)
  • “Teýlor Swift: “The Eras Tour” (172 million dollar)
  • “Freddiniň bäş gijesi” (161 million dollar)
  • "Galaktikanyň goragçylary. 3-nji bölüm" («Стражи Галактики. Часть 3») (124 million dollar)
  • "Güjük patruly: Megafilmi" («Щенячий патруль: Мегафильм») (114 million dollar)

Sanaw düzülende Deadline-nyň diňe bir köpçülige mälim kassa ýygymy baradaky  maglumatlary däl, eýsem insaýderleriň kinostudiýalardan we Golliwuddaky öz çeşmelerinden alnan maglumatlaryny hem göz öňünde tutýandygyny bellemelidiris.


düýn 13:08
13893

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

düýn 11:48
2345

2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär. Filmleriň arasynda baş keşpleri...

26.05.2024 23:21
3671

Timoti Şalameniň heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasyna goşular

Golliwudly ýaş aktýor Timoti Şalameniň mumdan heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasynyň üstüni ýetirer. Heýkel 22-nji maýda hödürlendi. Şalameniň mumdan ýasalan heýkeline 2021-nji ýylyň “Dýuna” filminiň Londondaky...

26.05.2024 23:18
4563

Kann kinofestiwalyndaky auksionda meşhur serialda peýda bolmak üçin keşp satyldy

Kann kinofestiwalynda amfAR Gala haýyr-sahawat auksiony geçirilip, onda “Emili Parižde” serialy üçin bir epizodik keşp satyldy. Söwdanyň ýeňijisi Netflix-de çykýan şouwyň bäşinji möwsüminde peýda bolmak mümkinçiligi...