“Oskar” kino baýragynyň Ýewraziýa görnüşi 2025-nji ýylda gowşurylyp başlanar

  • 18.04.2024 14:04
  • 1931
“Oskar” kino baýragynyň Ýewraziýa görnüşi 2025-nji ýylda gowşurylyp başlanar

2025-nji ýylda abraýly “Oskar” film baýragyna meňzeş Ýewraziýa film baýragy peýda bolar. Bu barada Russiýanyň Medeniýet ministri Olga Lýubimowa öz Telegram kanalynda yglan etdi diýip, “Çempionat” habar berýär.

Ýewraziýa film akademiýasyny we baýragyny döretmek pikiri režissýor Nikita Mihalkowa degişlidir. Ol muny 2022-nji ýylda teklip edipdi.
Bu baýrak Russiýa, Hytaý, Hindistan, Koreýa we beýleki Ýewraziýa ýurtlarynda döredilen iň gowy filmler üçin berler.
Taslama eýýäm Hytaý tarapyndan goldaw tapdy we BRICS, ŞHG we GDA ýurtlarynda gyzyklanma döretdi.

“BRICS, ŞHG we GDA ýurtlaryndaky kärdeşlerimiz hem bu pikire goşular diýip umyt edýäris. Köp adamlar uly gyzyklanma bildirdiler. Ilkinji film baýragynyň gowşurylyşyny 2025-nji ýylda geçirmegi meýilleşdirýäris "-diýip, Lýubimowa belledi.

Ýewraziýa film baýragynyň ilkinji dabarasy 2025-nji ýylda bolar.


17.06.2024 18:25
4362

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...

11.06.2024 06:39
5272

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...

25.04.2024 14:52
3685

“Oskaryň” gowşurylyş düzgünlerine üýtgeşmeler girizildi

Amerikan kinoakademiýasy “Oskar” baýragyna üýtgeşmeleriň girizilendigini habar berdi. 97-nji baýrak gowşurylyş dabarasy 2025-nji ýylyň 2-nji martynda geçiriler. Şeýlelikde, indi “Iň gowy original saundtrek” kategoriýasynda...

13.04.2024 14:02
2331

2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

Amerikan kinoakademiýasy 97-nji “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesini yglan etdi. Dabara 2025-nji ýylyň 2-nji martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär. Alypbaryjynyň ady heniz belli däl...