Fransiýada Guççi maşgalasy barada serial çykarylar

  • 01.04.2024 13:24
  • 3210
Fransiýada Guççi maşgalasy barada serial çykarylar

Gaumont fransuz kinostudiýasy Guççi maşgalasy, Gucci moda brendiniň döredijileri we eýeleri barada serial çykarar. Bu barada Numero salgylanyp, daily.afisha.ru ýazýar.

Taslamanyň üstünde tanymal maşgalanyň wekilleri işlär. Olar meşhur garyndaşlary bilen baglanyşykly wakalar barada öz garaýyşlaryny hödürlemek isleýärler.
Şouwy döretmek bilen Jorjo Guççi tarapyndan esaslandyrylan Alcor Film prodakşen-kompaniýasy meşgullanar. Gaumont serialyň ideýasynyň hut şoňa degişlidigini belleýär.

"Biz Jorjo Guççiniň we onuň maşgalasynyň global üstünligi italýan kämilligi we maşgala bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan dünýäde iň meşhur brendleriň biriniň taryhynyň üstünde işlemek pikirini uly höwes bilen kabul etdik" diýip, studiýa belleýär.
Taslama 1921-nji ýylda Florensiýada deri ýantorbalarynyň dükany hökmünde dörän Gucci moda öýüniň döredilmegine ünsi jemlär. Onuň haçan ekrana çykjakdygy heniz belli däl.


20.03.2024 10:08
4499

Timoti Şalame “Düýbünden nätanyş” biografik filminde meşhur sazanda Bob Dilanyň keşbini ýerine ýetirer

Nýu-Ýorkda “Düýbünden nätanyş” biografik filmi surata düşürilip başlandy. Ol meşhur sazanda, edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Bob Dilanyň ömrüne we döredijiligine bagyşlanýar. Filmde baş keşbi “Dýunanyň”...

04.01.2024 14:27
4156

Snup Dog Parižde geçiriljek Olimpiadada NBC teleýaýlymynyň habarçysy bolar

Snup Dog ady bilen tanalýan amerikaly repçi we aktýor Kelwin Kordozar Brodus-junior Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda «NBC» teleýaýlymynyň habarçysy hökmünde işlär. Bu barada teleýaýlymyň metbugat gullugy...

20.12.2023 14:27
15254

«Fransiýanyň gözeli» bäsleşiginiň ýeňijisi ilkinji gezek gysga saçly gyz boldy

“Fransiýanyň gözeli – 2024” bäsleşiginiň ýeňijisi onuň 103 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek gysga saçly gyz boldy. Bu hem bäsleşigiň dawa bilen tamamlanmagyna sebäp boldy. Bu barada lady.mail.ru habar berýär. Şeýlelikde...

28.11.2023 11:33
9455

Çagalaryň arasynda geçirilen «Ýewrowideniýe» bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi

Fransiýaly gyzjagaz Zoi Klozýur «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» halkara aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiji boldy. Bu barada BFMTV kanaly habar berdi. 13 ýaşly Klozýur 228 utuk toplap, ispaniýaly (201 utuk) we ermenistanly...