Xiaomi diňe bir elektronika we awtoulag satmak islemeýär. Kompaniýa täze Life brendini hödürledi

  • 30.03.2024 23:46
  • 7838
Xiaomi diňe bir elektronika we awtoulag satmak islemeýär. Kompaniýa täze Life brendini hödürledi

Xiaomi kompaniýasy ilkinji awtomobili SU7-niň satuwynyň başlamagy bilen bir wagtda täze brendini hödürledi. Täze Xiaomi Life brendi ýokary hilli periferiýa gurluşlaryny we aksessuarlaryny döretmek bilen meşgullanar. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Xiaomi Life önüm hatary bir umumy häzirkizaman stilinde ýerine ýetiriljek egin-eşikleriň, başgaplaryň, moda aksessuarlarynyň, kürüşgeleriň, ýantorbalaryň we rýukzaklaryň ähli görnüşlerini öz içine alar. Käbir harytlar Xiaomi-niň ilkinji elektromobiliniň eýeleri üçin niýetlenen awtomobil aksessuarlary bolar.
Ilkinji önümleriň arasyndan, takmynan, 12 ýewro ak ýa-da gara köýnekçäni, polo-köýnekçesini, birnäçe kepkalary we torbalary bellemek bolar. Xiaomi Life SU7 bilen gabat gelýän reňklerde birnäçe çaşka bilen ilkinji gezek hödürlener. Oňa emeli deriden ýasalan ýantorba hem-de şol bir stilde rýukzak hem goşulýar.
Bu brendiň döredilmegi Xiaomi-niň ilkinji elektromobiliniň töwereginde tutuş bir jemgyýeti döretmek synanyşygy ýalydyr. Eýýäm häzir Xiaomi-niň diňe elektromobilleri, smartfonlary we hojalyk tehnikasyny satmakdan başga-da uly maksatlarynyň bardygy aýdyň görnüp dur.


12.06.2024 14:33
3665

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

31.05.2024 10:40
4008

Rekord pese gaçyşdan soň 52% ösüş: Apple Hytaýyň smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny gaýdyp aldy

Apple Hytaýda smartfonlaryna we beýleki önümlerine görlüp-eşidilmedik arzanladyş yglan edenden soň, iPhone satuwynyň rekord ösüşini hasaba aldy. Soňky maglumatlara görä, Hytaýda iPhone satuwy 52% ýokarlandy diýip...

29.05.2024 12:28
5523

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

24.05.2024 15:11
9143

Samsung-dan soň Xiaomi hem täze smartfonynyň reklamasynda Apple degsinýär

Apple-iň iPad Pro reklamasy sosial medianyň üns merkezine öwrüldi. Kupertinoly kompaniýanyň dürli döredijilik gurallaryny press bilen döwýän wideosy diňe bir sungat adamlarynyň tankytlaryny çekmän, eýsem bäsdeş...