Soňky 20 ýylda ilkinji gezek. Tesla Model Y Toyota Corolla-dan öňe geçip, dünýäde iň köp satylan awtoulag boldy

  • 27.03.2024 13:20
  • 10663
Soňky 20 ýylda ilkinji gezek. Tesla Model Y Toyota Corolla-dan öňe geçip, dünýäde iň köp satylan awtoulag boldy

Toyota Corolla soňky 20 ýylda ilkinji gezek dünýäde iň köp satylan awtoulag diýen adyny elden gidirdi. Täze lider soňky ýyllarda uly meşhurlyk gazanan Tesla Model Y elektrik krossoweridir.

Focus2move-nyň berýän habaryna görä, Tesla Model Y-nyň  satuwy 2022-nji ýyldaka garanda  50,8 göterim artyp, 2023-nji ýylda 1,15 million ulag boldy. 2003-nji ýyldan bäri birinji orny eýelän Toyota Corolla-nyň 1,13 million sanysy satylmak (-1,1%) bilen ikinji ýere düşdi.
Focus2move-niň reýtingi her aýda yzarlanýan, 162 ýurtdan alnan maglumatlary göz öňünde tutýar. Reýtingler her ýurduň ýerli häkimiýetleriniň iň soňky beren hasaba alyş maglumatlaryna esaslanýar.

Üçünji ýere 934 910 birlik (+ 5,9%) netije bilen Toyota RAV4 -e geçdi. Reýtingde iň oňat dördünji awtoulag 901 569 satuwy (+ 13,4%) bilen Ford F-Series, onuň yzyndaky 718 422 birlik bilen (+ 18,0%) Honda CR-V boldy. Soňra 640 995 birlik bilen (+ 6,6%) Chevrolet Silverado we 631 580 birlik bilen (−6,3%) iki orun yza geçen Toyota Camry gelýär.
Şeýle hem, ilkinji onluga 628 036 sany täze bellige alnan (+ 11,9%) Hyundai Tucson, 572 483 birlik bilen (−7,6%) Toyota Hilux we 520 578 birlik satuwy bilen Ram alma (−4,6%) girdi.


10.04.2024 22:39
5212

3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

Kia täze strategiýasynyň çäklerinde ýakyn 3 ýylda 15 sany täze modeli çykarar. Olaryň aglabasy elektrikli güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylar we bu kompaniýa 2030-njy ýyla çenli her ýylda 1,6 million elektrik ulagy...

08.04.2024 10:24
6344

Xiaomi SU7 eýýäm 18 aýa ýeterlik öňünden sargyt ýygnady

Satuwy 28-nji martda başlanan Xiaomi SU7 elektrik sedany eýýäm 100 000 sany sargyt aldy. CarNewsChina portalyna salgylanýan auto.ru-nyň habar bermegine, bu mukdar kompaniýanyň zawodyny 18 aý öňünden iş ýüküni ýetirmek...

08.04.2024 05:50
20360

Täze Toyota 4Runner-iň çykjak senesi yglan edildi. Onuň (näme üçindir) yzky aýnasy aşak düşürilýär

Toyota 4Runner-iň täze nesliniň tizerini görkezdi. Ýeňil ulagda üýtgeşik bir aýratynlyk bar - yzky, bogaža golaý aýnasy aşak düşürilýär. Auto.ru-nyň habar bermegine görä, Demirgazyk Amerikanyň bazary üçin täze...

07.04.2024 15:47
9579

Ford ugruny üýtgedýär: kompaniýa gibridlere ünsi jemlär

Ford kompaniýasy iki sany täze elektromobiliniň – 2025-nji ýylda bazara çykmaly pikapyň we ýedi orunlyk krossoweriň çykyş möhletini 1-2 ýyl yza süýşürdi. Kompaniýa elektrokar bazarynyň ösüşiniň haýallamagy sebäpli...