Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: yssy we ýagyşly howa bolar

  • 25.03.2024 23:29
  • 15750
Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: yssy we ýagyşly howa bolar

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6... +8 gradusdan, +13... +15 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +16... +18 gradusdan +29... +31 gradus aralygynda maýyl bolar.
Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +4... +9 gradusdan, +12... +17 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +13... +18 gradusdan +29... +34 gradus aralygynda maýyl bolar.
Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +3... +8 gradusdan, +11... +16 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +20... +25 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +14... +19 gradus maýyl bolar.
Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +4... +9 gradusdan, +13... +18 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +14... +19 gradusdan +28... +33 gradus aralygynda maýyl bolar.
Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +3... +8 gradusdan, +13.. +18 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +12... +17 gradusdan +26... +31 gradus aralygynda maýyl bolar.
Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +2... +7 gradusdan, +12... +17 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +9... +14 gradusdan +24.. +29 gradus aralygynda maýyl bolar.


düýn 15:06
7206

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4286

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...

09.04.2024 16:41
22830

“Çaý” restorany Baýram güni üçin açyk menýusyny hödürleýär

Jana şypa çaýlaryň ýüzlerçe görnüşleri bilen tanalýan, şeýle hem ýurdumyzda çaý ugruna ýöriteleşen ilkinji ýer bolan “ÇAÝ” restorany agzaçar üçin açyk menýusyny hödürleýär. Bu ýerde diňe bir çaýlaryň dürli görnüşleri...

09.04.2024 06:23
13170

+4°C-den +31°C-e çenli: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +9... +11 gradusdan +12... +14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19... +21 gradusdan +26... +28...