Killian Mýorfi “Kesgir gaşlar” filminde Tomas Şelbiniň keşbine gaýdyp geler

  • 23.03.2024 20:57
  • 6955
Killian Mýorfi “Kesgir gaşlar” filminde Tomas Şelbiniň keşbine gaýdyp geler

Ýakynda “Kesgir gaşlar” (“Острые козырьки”) filminiň awtory Stiwen Naýt “BirminghamWorld” neşiriniň žurnalistleri bilen söhbetdeş boldy. Onuň dowamynda kinematografçy aktýor Killian Mýorfiniň “Kesgir gaşlar” filminde Tomas Şelbiniň keşbine gaýdyp geljekdigini aýtdy.

Şeýle-de, Naýt filmiň sentýabr aýynda surata düşürilip başlanjakdygyny belledi. Premýeranyň senesi heniz habar berilmeýär.
Geljekki kartinanyň wakalary Ikinji jahan urşy ýyllarynda bolup geçer. Öň, filmde iki sýužet hatarynyň boljakdygy, wakalarda bolsa hem täze gahrymanlaryň, hem öňki gahrymanlaryň peýda boljakdygy belli boldy.
Bulardan başga-da, dekabr aýynda žurnalistler Netflix-iň “Kesgir gaşlaryň” iki spin-offunyň üstünde işleýändigini habar berdiler. Birinjisiniň wakalary asyl wakadan onlarça ýyldan soň Bostonda bolup geçer. Ikinji taslama Şelbi klanynyň matriarhy Polliniň ýaşlygy barada gürrüň berer.
Ýeri gelende bellesek, “Kesgir Gaşlar” (“Peaky Blinders”) Angliýanyň Birmingem şäherinde hereket eden kriminal banda bolup, käbir aýtgylara görä, bu at toparyň agzalarynyň öz papaklarynyň gaşlaryna päki tikmegi bilen baglanyşykly bolupdyr. Soň olar ýarag hökmünde ulanylyp bilnipdir.


düýn 18:09
13607

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

düýn 16:24
1752

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

düýn 15:17
7006

Russiýada “Uruş we parahatçylyk” romany esasynda iki sany täze film surata düşüriler

“Rossiýa” teleýaýlymy “Kinopoisk” we Start onlaýn-kinoteatrlary bilen bilelikde Lew Tolstoýyň “Uruş we parahatçylyk” (“Война и мир”) romany esasynda köp seriýaly filmi surata düşürmegiň üstünde işläp başlady diýip...

düýn 00:15
5010

Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy...