Gyrgyzystanda Magtymguly Pyragy barada leksiýalar girizilip bilner

  • 22.03.2024 06:03
  • 1810
Gyrgyzystanda Magtymguly Pyragy barada leksiýalar girizilip bilner

20-nji martda Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi N.Golliýew respublikanyň bilim we ylym ministri D.Kendirbaýewa bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistan DIM-iň metbugat gullugy habar berýär.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen bilim we ylym pudagynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. 
Esasy meseleleriň biri Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny öwrenmek boldy. Taraplar şahyryň ömri we döredijiligi barada leksiýa programmalaryny Gyrgyzystanyň umumybilim berýän mekdepleriniň mekdepden daşary okuw maksatnamasyna we ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdeplerine girizmek mümkinçiligi barada pikir alyşdylar.
Mundan başga-da, taraplar ylmy gözlegler pudagynda gatnaşyklary ýola goýmak, şol sanda sanly tehnologiýalar, oba hojalygy we ekologiýa pudagynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek barada maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar bellenilen bilelikdäki meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin iş gatnaşyklaryny dowam etdirmek isleýändiklerini tassykladylar. 


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
4649

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...