Warner Bros. “Pişik” filminiň animasion remeýkiniň üstünde işleýär

  • 21.03.2024 11:19
  • 4544
Warner Bros. “Pişik” filminiň animasion remeýkiniň üstünde işleýär

Warner Bros. Pictures Animation we Dr. Seuss Enterprises studiýalary “Pişik” multfilminiň – 2003-nji ýylyň adybir filminiň remeýkiniň üstünde işläp başladylar. Reliz 2026-njy ýylyň 6-njy martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär.

“Pişik” ýazyjy Doktor Sýuzyň 1957-nji ýyldaky “Şlýapaly pişik” kitabyna esaslanýar. Sýužet erkek dogan bilen gyz dogana täze şäherde ornaşmaga kömek edýän gürleýän Pişik barada gürrüň berýär. 2003-nji ýylyň filminde Maýk Maýers, Dakota Fanning we Alek Bolduin oýnady. Bu taslama prokatda şowsuz boldy, tankytçylar tarapyndan oňyn däl seslenme aldy we “Altyn malina” baýragyna eýe boldy.
Remeýkde baş keşbe Bill Heýder (“Barri”) ses berer. Režissýorlar we ssenariýaçylar hökmünde Alessandro Karloni (“Kung-fu Panda 3”) we “Oskara” dalaşgär Erika Riwinoýýa (“Borat 2”) çykyş eder. Aktýorlar düzüminde Kuinta Branson, Bouen Ýang, Soçil Gomes, Mett Berri we Pola Pell hem bar.


düýn 15:24
2304

HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

Režissýor Kwentin Tarantino karýerasynda onunjy, ähtimal, iň soňky bolup biljek “Kino tankytçysy” («Кинокритик») filmini surata düşürmezlik kararyna geldi. Bu barada “Deadline”, “The Hollywood Reporter” we “Variety” ýaly...

düýn 14:06
899

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...

16.04.2024 19:49
9104

Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline...

14.04.2024 14:01
5004

“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykandan soň 24 sagadyň dowamynda 167 milliondan gowrak gezek tomaşa edildi. Bu “Warner Bros” film kompaniýasy üçin soňky ýyllarda internetdäki tomaşa etmeleriň we...