4,5 minutlyk tümlük. 8-nji aprelde doly Gün tutulmasy bolar. Indiki gezek bu hadysa ýene 20 ýyldan gaýtalanar

  • 16.03.2024 08:16
  • 22242
4,5 minutlyk tümlük. 8-nji aprelde doly Gün tutulmasy bolar. Indiki gezek bu hadysa ýene 20 ýyldan gaýtalanar

2024-nji ýylyň 8-nji aprelinde doly Gün tutulma hadysasy bolar. NASA-nyň berýän maglumatlaryna görä, ol 4,5 minutlap dowam eder, bu bolsa ony synlamak we öwrenmek ajaýyp mümkinçilikdir.

Hadysa Solar Orbiter we Parker Solar Probe kosmiki apparatlary, şeýle hem müňlerçe astrosuratçylar gözegçilik eder.
Gynansagam, bu seýrek astronomiki hadysa diňe Demirgazyk Amerikanyň ilaty şaýat bolar. Gün tutulmasynyň doly fazasy Meksikadan, ABŞ-dan we Kanadadan geçer. Şeýle-de, Gün tutulmasy bölekleýin Günbatar Ýewropada we Merkezi Amerikada görner.
Indiki doly Gün tutulmasy baryp-ha 2042-nji ýylda bolup geçer.
NASA Gün tutulmasynyň zolagynda ýaşaýanlaryň hemmesini bu täsin wakany duşlaryndan geçirmezlige çagyrýar.


09.07.2024 07:03
5515

2024-nji ýylyň iň gowy astronomiki suratlary: Grinwiç obserwatoriýasy gysga sanawy yglan etdi

Grinwiç patyşalyk obserwatoriýasy "Astronomy Photographer of the Year Awards 2024" bäsleşiginiň gysga sanawyny yglan etdi. Oňa 11 ýurtdan iň gowy astrosuratçylar girdi. Suratlarda kosmosyň dürli obýektleri: asman...

08.07.2024 22:29
9889

«Roskosmos» amerikanlaryň Aýa barandygyny tassyklady

«Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň başlygy Ýuriý Borisow amerikan astronawtlaryň Aýda bolandygyny tassyklady. Bu hakda ol Döwlet Dumasyndaky «Hökümet sagadynda» eden çykyşynda habar berdi. «Elimizde munuň dogrudygyny...

30.06.2024 12:39
9046

Earth Photo 2024 fotosurat bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Earth Photo halkara bäsleşiginiň eminleri 2024-nji ýylyň ýeňijilerini yglan etdiler. Ýeriň gözelligini açyp görkezmäge we ekologiýa wehimlerine üns çekmäge gönükdirilen bäsleşik bu ýyl Žan-Mark Kaýminiň we Walentina...

23.06.2024 18:09
19509

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...