Ýewropa awtoöndürijileri Hytaýyň awtoulag senagaty bilen bäsleşmek üçin birleşik döredip biler

  • 02.03.2024 17:33
  • 11543
Ýewropa awtoöndürijileri Hytaýyň awtoulag senagaty bilen bäsleşmek üçin birleşik döredip biler

Renault kompaniýasynyň baş müdiri Luka de Meo Ýewropanyň awtoöndürijilerini tagallalary birleşdirip, elýeterli elektromobil öndürmek üçin Airbus-a meňzeş konglomeraty döretmäge çagyrýar. Bu barada “AwtoGrondo” neşiri habar berýär.

De Meo-nyň aýtmagyna görä, ýewropaly awtoöndürijilere bu pudakda lidere öwrülen Hytaýdan arzan bahaly elektromobilleriň barha artýan importy bilen bäsleşmek üçin birleşik döretmek gerek.

“Hyzmatdaşlar täze awtomobilleriň önümçiligi üçin maýa goýumlary paýlaşyp, çykdajylary azaldyp bilerler” diýip, de Meo belleýär. Ol, mysal üçin, 80-nji ýyllarda Alfa Romeo Fiat, Lancia we Saab tarapyndan ulanylan Type 4 platformasynda ýewropaly awtoöndürijileriň hyzmatdaşlygynyň öňki mysallaryna ünsi çekdi.

Renault eýýäm Renault 5-iň esasynda duran AmpR platformasyny bilelikde ulanmak barada Volkswagen bilen gepleşikleri geçirýär. Fransuz korporasiýasy bu platforma esaslanýan Twingo elektromobilini-de 20 000 ýewro baha bilen satyp başlamagy meýilleşdirýär.
Şeýle taslamanyň maksady Hytaýyň awtoöndürijileriniň edişi ýaly akkumulýatorlary, hereketlendirijileri we elektronikany öz içine alýan Ýewropa baha zynjyryny döretmek bolar. “Maksat Ýewropada ähli zady bäsdeşlige ukyply bahadan satyn almakdan ybarat” diýip, de Meo belleýär.
Mundan başga-da, ol Ýewropa awtoöndürijileri üçin awtomobilleri çalt döretmegiň uly kynçylyk boljakdygyny aýtdy. Renault-yň özi elektromobillerini işläp taýýarlamak wagtyny Renault 5 üçin dört ýyldan üç ýyla çenli azaltdy we ony Twingo üçin iki ýyla çenli azaltmagy meýilleşdirýär.
Meonyň belleýşi ýaly, “hytaýlylara garşy tizlik möhümdir”.


22.07.2024 16:32
13594

Hytaýda Toyota Land Cruiser Prado 250-niň tapgyrlaýyn önümçiligi başlandy

Hytaýdaky FAW we Toyota-nyň bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Land Cruiser Prado 250 wnedorožnikleriniň tapgyrlaýyn önümçiligini başlady. Awtoulaglaryň satuwy şu ýylyň awgust aýyna meýilleşdirildi. Täzelenmeler:...

19.07.2024 15:27
6428

ÝB-de awtomobil satuwy iýun aýynda ýokarlandy, ýöne elektromobilleriň paýy azaldy

2024-nji ýylyň iýun aýynda Ýewropa Bileleşiginde täze awtomobil satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 4,3% ýokarlanyp, 1,09 mln birlige ýetdi. Bu Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň...

18.07.2024 12:00
6724

Hytaýda täze Volkswagen Bora 200TSI-niň bahasy 10 000 dollardan arzanlady

Hytaýda Volkswagen alyjylary özüne çekmek üçin täze Bora 200TSI sedanynyň bahasyny ep-esli arzanlatdy. Arzanlaşyklary, döwlet subsidiýalaryny we karzyna satyn almak tekliplerini göz öňünde tutmak bilen, awtoulagy...

16.07.2024 15:52
13891

Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş...