Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 31 million dollardan geçdi

  • 05.02.2024 07:44
  • 2297
Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 31 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, binýatlyk ýagy, dizel ýangyjyny satyn aldylar.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine nah ýüplük, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, jins matasy hem-de jins önümleri ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 31 million 340 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, binýatlyk ýagy, float aýnasyny, el halylaryny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 12 million 938 müň manatdan gowrak boldy.


düýn 19:56
1552

Türkmenistanyň birža söwdalarynda geçen hepdede 19 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri...

düýn 03:28
5519

Serdar Berdimuhamedow Emmanuel Makrony Fransiýanyň milli baýramy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makrona we ýurduň ähli halkyna Fransiýa Respublikasynyň milli baýramy — Bastiliýanyň eýelenen güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny,...

düýn 03:02
30917

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly hereketi ýazgardy

Türkmenistanda ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habar uly howatyrlanma bilen kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda...

düýn 02:47
7096

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanun taslamalaryny kabul etdi

13-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onuň barşynda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip...