2023-nji ýylda türk kompaniýalary Türkmenistanda umumy bahasy 3,2 milliard dollarlyk 7 taslamany durmuşa geçirdi

  • 26.01.2024 22:12
  • 7962
2023-nji ýylda türk kompaniýalary Türkmenistanda umumy bahasy 3,2 milliard dollarlyk 7 taslamany durmuşa geçirdi

2023-nji ýylda türk kompaniýalary Türkmenistanda umumy bahasy 3,2 milliard dollarlyk 7 taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşdylar. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň täze ilçisi Ahmet Demirok metbugat maslahatynda habar berdi.

«Öňki ýyllarda başy başlanan taslamalary göz öňünde tutsak, häzirki wagtda türk kompaniýalary tarapyndan umumy bahasy 4,4 milliard dollarlyk 21 taslama durmuşa geçirilýär» diýip, diplomat belledi.

Şeýle hem ol türk kompaniýalarynyň Arkadag «akylly» şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna gyzyklanma bildirýändikleri barada aýtdy.
Türkiýäniň ilçisiniň beren maglumatlaryna görä, Türkmenistan Garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri türk kompaniýalary Türkmenistanda umumy bahasy 50 milliard dollardan gowrak bolan 1080-e golaý taslamany üstünlikli durmuşa geçirdiler.


düýn 22:20
9857

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
20920

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
14303

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
5992

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...