Köp sanly tehnologiýalary bolan täze Volkswagen Golf modeli hödürlenildi

  • 23.01.2024 18:38
  • 12435
Köp sanly tehnologiýalary bolan täze Volkswagen Golf modeli hödürlenildi

FAW-Volkswagen bilelikdäki kärhana iki sany komplektasiýada satyn alyp boljak täze Volkswagen Golf modelini hödürledi: Enjoy Edition we Expert Edition. Awtoulaglar Hytaýda degişlilikde 21 müň dollar we 21,3 müň dollar bahadan hödürlenýär diýip, autohome-e salgylanýan IXBT.com habar berýär.

Awtoulagyň iki görnüşi hem rahatlyk we tehnologiýa, şeýle hem has kuwwatly güýç gurluşy taýdan dürli gowulaşmalar aldy.
Enjoy Edition tokly sazlanýan oturgyçlar bukjasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Expert Edition modeli hem şuňa meňzeş paket we uzakdan dolandyrmak mümkinçiliklerine eýedir. Alyjylar sanly açary (smartfondan) we giňeldilen hakykat elementleri bolan nawigasiýa ulgamyny, şeýle hem ýazgy ediji kamerasyny alýarlar.
Smartfon arkaly motory işledip we durzup, howa ulgamynyň sazlamalaryny uzakdan dolandyryp, gapylary gulplap hem açyp, şeýle-de, GPS nawigasiýasy arkaly awtoulay gözläp bilersiňiz.
Awtoulaglar interaktiw nawigasiýa we 10 dýuýmlyk reňkli duýgur ekranly CNS3.0 maglumat-güýmenje ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Gural paneli 10,25 dýuýmlyk ekrana çenli täzelendi. Akylly ulag dolandyryşly, akylly nawigasiýaly, ses dolandyryşly ulag serişdeleriniň täze Internet ulgamy goşuldy.
Sürüji gapdaldaky oturgyjyň 10 hili elektrik sazlamasy (4 hili guşaklyk sazlamasy) we ýat funksiýasy bar. Oturgyç ýady funksiýasyny çalt gurnamak üçin smartfon arkaly sürüjiniň hasabyna birikdirip bolýar.


şu gün 07:27
50

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...

düýn 13:28
10813

​ Toyota Corolla eýýäm 25 ýyl bäri dünýäde ykjam awtoulag satuwynyň sanawynda öňdebaryjydyr

Toyota Corolla 25 ýyl bäri satuwlar boýunça öňdebaryjy bolup, ykjam awtoulag bazarynda esasy ornuny saklamagyny dowam etdirýär diýip, Focus2Move habar berýär. 2023-nji ýylda bu modeliň 1,1 million nusgasy satyldy...

27.02.2024 19:46
16181

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär. Reýtingde BYD 9-njy orna...

18.02.2024 18:33
8916

Volkswagen kompaniýasy Golf modeliniň ýubileý wersiýasyny çykardy

Volkswagen kompaniýasy sekizinji nesliň täzelenen Golf modeliniň satuwyna başlady we modeliň 50 ýyllygy mynasybetli ýörite wersiýasyny hödürledi. Bu barada nemes awtoöndürijisiniň metbugat gullugyna salgylanyp...