Anjelina Joli bilen Bred Pittiň Täze Orleandaky jaýy 2,8 mln dollara satyldy

  • 19.01.2024 14:16
  • 13175
Anjelina Joli bilen Bred Pittiň Täze Orleandaky jaýy 2,8 mln dollara satyldy

Aktýorlar Anjelina Joli bilen Bred Pittiň Täze Orleanyň taryhy Fransuz kwartalyndaky jaýy auksionda 2,8 mln dollara satyldy. Bu barada gozgalmaýan emläk baradaky Mansion Global neşiri habar berýär. Jaýy satmak barada ylalaşyk 2023-nji ýylyň dekabr aýynda gazanyldy diýip, forbes.kz belleýär.

1830-njy ýyllarda gurlan bu jaý birwagtlar Microsoft-yň egindeş esaslandyryjysy Pol Allene-de degişli bolupdy. Onuň umumy meýdany 715 inedördül metr. Anjelina Joli bilen Bred Pitt bu öýe 2006-njy ýyldan 2016-njy ýyl aralygynda eýeçilik etdi. Jaýyň auksiona çykaryljakdygy barada geçen ýylyň noýabr aýynda belli boldy.

“Satuw kampaniýasynyň netijesinde potensial alyjylardan 1000-e golaý teklip kabul edildi we 12 sany auksiona gatnaşyjy hasaba alyndy” – diýip, söwdany geçiren Interluxe Auctions auksion öýüniň prezidenti we baş müdiri Skott Kirk belledi. Jaýyň satuw mukdary 2023-nji ýylda Fransuz kwartaly üçin rekord boldy.

Joli bilen Pittiň bu jaýy klassyky stilde ýerine ýetirilen bolup, onda bäş wanna otagy, ýedi ýatylýan otag, şeýle-de sport zaly, lift, ussahana we ammar bar. Onuň çäginde basseýnli we suw çüwdürimli howly hem-de iki gatly myhman jaýy ýerleşýär.

şu gün 12:16
15

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

düýn 18:09
13607

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

düýn 16:24
1895

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

düýn 16:07
3846

Netflix repçi Xzibit bolmazdan “Pimp My Ride” telewizion şouwyny täzeden çykarýar

Netflix meşhur “Pimp My Ride” («Тачку на прокачку») gepleşiginiň täzeden çykarylýandygyny anons etdi. Indi şou “Resurrected Rides” («Воскресшие тачки») ady bilen çykar, repçi Xzibit-iň deregine bolsa alypbaryjy...