Asus iki sany eplenýän ekranly Zenbook Duo noutbugyny çykardy

  • 15.01.2024 09:04
  • 6317
Asus iki sany eplenýän ekranly Zenbook Duo noutbugyny çykardy

«Asus» korporasiýasy iki displeýi bolan «Zenbook Duo» noutbugyny tanyşdyrdy. Bu barada lenta.ru «The Verge» neşirine salgylanyp habar berýär.

Enjam özara berkidilen üç bölekden – iki ekrandan we klawiaturadan ybarat. OLED ekranlaryň diagonaly 14 dýuým, taraplarynyň gatnaşygy 16:10, durulygy 2880x1800 piksel we ýygylygy 120 gersdir. Kompýuterde jemi diagonaly 19,8 dýuýma deň bolan panel bar.Kompaniýa bu enjamyň dürli usullarda ulanylyp bilinjekdigini mälim etdi. Esasy enjamda bir ekran we klawiatura tarapyndan gizlenen ikinji ekran bar. Şeýle hem displeýleri klawiaturadan aýratynlykda stoluň üstünde goýup bolýar. Mundan başga-da, klawiaturany aýryp iki sensorly ekrany planşet hökmünde ulanyp bolýar.
«Asus Zenbook Duo» «Intel Core Ultra 9 185H» prosessoryna, 32 gigabaýt operatiw ýada we 2 terabaýt goşmaça ýada eýedir. Şeýle hem enjam iki sany «Thunderbolt 4» porty, USB-A birikdirijisi, HDMI çykyşy we ses ulgamyny ýa-da simli gulaklyklary birikdirmek üçin interfeýs bilen üpjün edildi.
«Zenbook Duo-nyň» bahasy 1499 dollara deňdir. Enjam ABŞ-da 2024-nji ýylda peýda bolar.

şu gün 11:55
25

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 07:02
1709

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda...