Birbada alty ýurt «Henley & Partners-iň» dünýäniň iň güýçli pasportlarynyň sanawynda birinji orny eýelediler

  • 12.01.2024 16:29
  • 30595
Birbada alty ýurt «Henley & Partners-iň» dünýäniň iň güýçli pasportlarynyň sanawynda birinji orny eýelediler

Alty ýurt, şol sanda dört Ýewropa we iki Aziýa döwleti iň güýçli pasportyň eýesi boldy diýip, «Henley & Partners» halkara maslahat beriş kompaniýasy habar berdi.

Kompaniýa täze reýtingi çap etdi, oňa görä alty ýurt – Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Ýaponiýa, Singapur we Ispaniýa iň güýçli pasportly ýurtlar diýlip ykrar edildi. Bu ýurtlaryň ýaşaýjylary seljerilen 227-den 194 ýurda we sebite wizasyz baryp bilýärler.
Ikinji orunda 193 wizasyz ugur bilen Finlýandiýa, Günorta Koreýa we Şwesiýa durýar. Iň güýçli pasportlaryň sanawynda ilkinji üçlüge Awstriýa, Daniýa, Irlandiýa we Niderlandlar hem girdi.
Reýtingde 104-nji orny Owganystan eýeleýär. Onuň raýatlary diňe 28 ýurda wizasyz syýahat edip bilýärler.


23.02.2024 17:29
9103

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

22-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy Fukuşiro Nukagan bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda...

21.02.2024 20:41
9074

Ýaponiýada iň arzan eplenýän smartfon tanyşdyryldy

«ZTE» kompaniýasy Ýaponiýada elýeterli bahadan eplenýän smartfony tanyşdyrdy. Bu barada «SoftBank» web sahypasyndaky metbugat beýanatynda habar berilýär. Enjam Hytaýyň «ZTE» kompaniýasy tarapyndan Ýaponiýanyň «SoftBank»...

21.02.2024 07:17
3199

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

18.02.2024 18:44
3862

Berlinde 74-nji halkara film festiwaly başlandy

Berlinde 74-nji halkara film festiwaly başlandy. Film festiwalynyň açylyşynda baş keşpde Killian Merfiniň oýnamagynda “Şeýle ownuk zatlar” atly irland-belgiýa dramasynyň görkezilişi boldy.   Bu filmde waka 1985...