LG öňdebaryjy emeli aň prosessory bilen üpjün edilen OLED telewizorlaryny tanyşdyrdy

  • 09.01.2024 16:29
  • 8543
LG öňdebaryjy emeli aň prosessory bilen üpjün edilen OLED telewizorlaryny tanyşdyrdy

«LG Electronics» kompaniýasy «LG-niň» 4 esse tizlikli öňdebaryjy emeli aň prosessory bilen enjamlaşdyrylan we şekiliň ýokary hilini üpjün edýän 2024-nji ýylyň önümçiligine degişli OLED telewizorlaryny tanyşdyrdy.

«LG SIGNATURE OLED M4» we «LG OLED G4» telewizor modelleri «LG» tarapyndan işlenip düzülen täze «Alpha» emeli aň prosessory bilen üpjün edilendir. Ol Bu prosessor telewizoryň öndürijiligini ep-esli artdyrmak arkaly şekiliň we sesiň hilini ýokarlandyrýar.
Bu telewizorlarda has dury şekil üçin her pikseli seljerýän öňdebaryjy ameli-aň-apskeýling tehnologiýasy ornaşdyryldy. Mundan başga-da, olaryň prosessory reňkleri optimizirleýär we şekili has täsirli edýär, «Dynamic Tone Mapping Pro» funksiýasy bolsa şekillere çuňluk we realizm goşýar.
«LG OLED evo» modelleri has ýokary şekil hili üçin «ClearMR1» sertifikasiýasyndan geçdi, 144Hz täzeleniş tizligi, 4K we HDMI 2.1 goldawy ýaly aýratynlyklara bolsa geýmerler ýokary baha bererler.
«LG-niň» 2024-nji ýylyň önümçiligine degişli akylly telewizorlarynda 10 profile çenli ulanmaga mümkinçilik berýän ösen şahsylaşdyrma (personalizasiýa) hem ornaşdyryldy. Täzelenen «webOS» arkaly ulanyjylar öý ekranlaryny aňsatlyk bilen düzüp bilerler.


24.02.2024 18:01
4830

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...

15.02.2024 16:02
4523

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

04.02.2024 23:56
6349

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...

29.01.2024 21:43
4754

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...