Microsoft emeli aňly ilkinji kompýuterleri çykarar

  • 06.01.2024 12:02
  • 2698
Microsoft emeli aňly ilkinji kompýuterleri çykarar

Microsoft korporasiýasy Surface markaly noutbuklaryny we planşetlerini täzelemäge taýýarlanýar. Enjamlar emeli aň (AI) funksiýalaryny goldaýan nerw prosessorlarynyň täze nesli bilen enjamlaşdyrylar diýip, Windows Central portalynyň baş redaktory Zak Bouden çeşmelere salgylanyp habar berdi. Onuň sözlerine görä, Surface Pro 10 we Surface Laptop 6 ARM arhitekturasy ýa-da Intel prosessorlarynyň 14-nji nesli esasynda Qualcomm Snapdragon X çipleri bilen üpjün ediler.

Surface -  Microsoft tarapyndan işlenip düzülen enjamlaryň tapgyry. Onuň ilkinji önümi 2012-nji ýylda dünýä bazaryna çykdy.
Täze enjamlar 2024-nji ýylyň ýazynda Microsoft-yň emeli aňly kompýuterleriniň ilkinji nesli hökmünde hödürlener. Qualcomm çiplerine esaslanýan enjamlar Cadmus adyny alar diýen çaklama bar. Bu tehnika Hudson Valley diýlip atlandyrylýan Windows operasiýa ulgamynyň täze wersiýasy üçin ýörite işlenip düzüldi.


05.07.2024 14:27
4686

Dünýäde ilkinji GPT-4o-li akylly äýnek hödürlendi

Solos kompaniýasy dünýädäki ilkinji emeli aň (AI) kömekçisi birikdirilen ChatGPT-4o-li akylly äýnekleri hödürledi. Täze AirGo Vision modeli töweregiňizdäki dünýäni ýazga almaga hem-de obýektleri kesgitlemek we...

29.06.2024 14:50
6367

Alymlar emeli aňa itiň diline düşünmegi öwretdiler. Çat-bot itiň üýrmesine düşünýär

ABŞ-nyň Miçigan uniwersitetiniň we Meksikanyň Puebla şäherindäki Astrofizika, optika we elektronika milli institutynyň alymlary itleriň üýrmesine düşünip bilýän emeli aň (AI) ulgamyny döretdiler. Ilkibaşda adam...

28.06.2024 23:53
4193

Türkmenistanda emeli aň ugry boýunça innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanda emeli aň, robototehnika we awtomatizasiýa, “akylly” oba hojalyk tehnologiýalary, “akylly” öý   we “akylly” şäher, bilim we elektron okuw, sanly lukmançylyk hem-de hyzmatlar ulgamy ýaly ugurlar boýunça...

27.06.2024 01:29
7681

OpenAI emeli aň tarapyndan döredilen ilkinji mahabat wideosyny hödürledi

OpenAI kompaniýasy doly derejede Sora neýroulgamy tarapyndan döredilen ilkinji mahabat wideosyny hödürledi. Toys “R” Us brendini mahabatlandyrýan wideoda Çarlz atly oglanjygyň barýan welosiped dükany görkezilýär...