Awstraliýaly ýetginjek gözi daňylgy ýagdaýda Rubigiň kubigini 12 sekuntda düzdi

  • 17.10.2023 12:58
  • 13198
Awstraliýaly ýetginjek gözi daňylgy ýagdaýda Rubigiň kubigini 12 sekuntda düzdi

Awstraliýadan ýetginjek Çarli Eggins gözi daňylgy ýagdaýda Rubigiň kubigini 12 sekuntda düzdi. Bu barada MIR 24 habar berýär.

Aslynda, ýetginjek kubigi ýedi sekuntda düzmegi başardy. Ilkinji bäş sekunt mehaniki tapmaçany öwrenmek üçin sarp edildi. Eggins bu rekordy Awstraliýada geçirilen çempionatda goýdy. Ol öňki netijesini ýarym sekuntdan gowrak gowulandyrdy. 


18.07.2024 11:08
11676

Erkek adam tutuş Irlandiýany bir tigirli welosipedde 5 günde geçip, rekord goýdy

Imon Kiweni Irlandiýany bir tigirli welosipedde 5 gün 5 sagat 23 minutda geçip, täze dünýä rekordyny goýdy. 613 km uzynlykdaky syýahat adanyň iň günorta nokady Mizen-Hedde başlap, iň demirgazyk nokady Malin-Hedde...

17.07.2024 14:06
3621

Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze rekordy barada habar berdi

X sosial ulgamynyň eýesi Ilon Mask ulanyjylaryň işjeňligi boýunça täze rekord barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, platforma bir günde “dünýäde 417 milliard ulanyjy sekuntyny” gazandy. “ABŞ-da ulanyjy sekuntlarynyň...

05.07.2024 15:02
17989

Kanadadan Lesli atly towuk Ginnesiň rekordyny goýdy. Ol sanlary, harplary we reňkleri bilýär

Kanadadan Lesli atly towuk Ginnesiň rekordlar kitabyna girip, “Dünýädäki iň akylly towuk” adyny aldy. Bir minutda alty sany, harpy we reňki tanamak bilen, üýtgeşik ukyplaryny görkezdi. Lesliniň eýesi, weterinar...

22.06.2024 16:39
11395

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...