Türkmen türgenleri Duşenbede suwda ýüzmek boýunça halkara ýaryşda 11 medal gazandylar

  • 16.09.2023 17:51
  • 13447
Türkmen türgenleri Duşenbede suwda ýüzmek boýunça halkara ýaryşda 11 medal gazandylar

Duşenbe şäherinde Türkmenistan, Täjigistan, Özbegistan, Gyrgyzystanyň hem-de Gazagystan türgenleriniň gatnaşmagynda guralan suwda ýüzmek boýunça halkara ýaryşda türkmen türgenleri jemi 11 medal gazandylar.

Türkmen türgenleri ýaryşyň birinji gününde 1 kümüş, 3 bürünç, ikinji gününde 1 altyn, 3 kümüş, ahyrky gününde hem 1 altyn, 1 bürünç, 1 kümüş medal gazanmagy başardylar.
Belläp geçsek, suwda ýüzmek boýunça halkara ýaryş Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji Konsultatiw duşuşygy hem-de Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilýän günlerine gabat geldi.


01.12.2023 00:16
23613

FIFA-nyň täzelenen reýtinginde Türkmenistanyň eýeleýän orny belli boldy

FIFA resmi saýtynda 30-njy noýabrda milli ýygyndy toparlaryň täzelenen sanawyny çykardy. Täzelenen sanawda Türkmenistanyň milli ýygyndysy 141-nji orny eýeledi. Häzirki wagtda milli ýygyndymyz 1078 utuk toplap,...

30.11.2023 10:07
12794

Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemleri jemlendi: sanlar we maglumatlar

29-njy noýabrda Aşgabatdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi...

28.11.2023 23:14
19387

Türkmenistan Kuraş boýunça dünýä çempionatynda jemi 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Aşgabatda geçirilen Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji gününde türkmen türgenleri 3 altyn, 3 kümüş, 1 bürünç medal gazandylar. Şeýlelikde, Türkmenistan dünýä çempionatyny 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal...

28.11.2023 22:10
10833

Türkmen küştçüsi Läle Şöhradowa dünýä çempionatynda sekizinji boldy

Türkmen küştçüsi, FIDE ussady Läle Şöhradowa Italiýanyň Montesilwano şäherinde geçirilen 18 ýaşa çenli gyzlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda ilkinji onluga goşuldy. Mümkin bolan 11 utukdan 7,5 utuk gazanyp, Läle...