BMW X5 krossoweriniň has uzyn görnüşini tanyşdyrdy

  • 28.08.2023 11:33
  • 21303
BMW X5 krossoweriniň has uzyn görnüşini tanyşdyrdy

BMW Hytaýyň Çendu şäherinde geçirilen awtoulag sergisinde «X5» krossoweriniň uzaldylan görnüşini tanyşdyrdy. Bu barada nemes öndürijisiniň metbugat gullugy habar berdi.

Täze görnüşiň uzynlygy beýleki dünýä bazarlarynda elýeterli bolan «BMW X5-den» 13 santimetr uzyndyr. Krossower salona girmegi aňsatlaşdyrmak üçin uzyn arka gapylar bilen üpjün edildi, teker bazasynyň ulaldylmagy bilen, yzky ýolagçylaryň aýaklaryny goýmaklary üçin has uly giňişlik döredildi.
«BMW X5 xDrive30Li» modifikasiýasy kuwwaty 258 at güýji bolan iki litrlik dört silindrli hereketlendiriji bilen, «xDrive40Li» bolsa kuwwaty 380 at güýji bolan 3.0 litrlik alty silindrli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr. Iki ulag hem 46 woltlyk herekete getiriji-generator, 8 basgançakly «awtomat» dolandyryş ulagmy we ähli tigirleriň hereket ulgamy bilen işleýär. Täzelenen nusga has inçe çyralar, yşyklandyryjylary bolan täze radiator gözenegi we sanly gural paneli hem-de multimediýa ulgamy bolan bitewi blok bilen üpjün edildi.
Uzaldylan «X5» Hytaýyň bazary üçin niýetlenendir we şu ýylyň sentýabr aýyndan Şenýandaky «BMW Brilliance Automotive» bilelikdäki kärhanasynda öndürilip başlar.


şu gün 11:17
5253

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

düýn 14:34
9115

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

07.06.2024 11:33
4571

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...

02.06.2024 01:16
10563

BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

Bawariýanyň awtoulag öndürijisi birnäçe tehniki üýtgeşmeleri, täze dizaýny we täze operasion ulgamyny alan täzelenen 3 seriýasyny hödürledi. Hatara sedanlar we uniwersallar, şeýle hem M Performance-iň has güýçli...