Kia täze EV5 elektrik krossowerini tanyşdyrdy

  • 27.08.2023 18:20
  • 14817
Kia täze EV5 elektrik krossowerini tanyşdyrdy

«Kia» kompaniýasy Hytaýyň Çendu şäherinde geçirilen awtoulag sergisinde «EV5» kysymly ykjam elektrik krossowerini tanyşdyrdy. Bu barada koreýaly öndürijiniň metbugat gullugy habar berýär.

Täze ulagyň uzynlygy 4615 mm-dir. Elektrik awtoulagy kuwwaty 217 at güýji (310 Hm) bolan elektrik hereketlendiriji we 82 kilowatt-sagat sygymy bolan batareýa bilen üpjün edildi. Motor yzky bölümde oturdylandyr. Salonda sanly dolandyryş ulgamyny we multimediýa ekranyny özünde jemleýän giň panel ýerleşdirilipdir.
Kompaniýa krossoweriň içiniň sürüjiniň we ýolagçylaryň özlerini «öýdäki myhman otagynda» oturandyklaryny duýmaklary üçin taslanandygyny aýtdylar. Suratlardan görnüşi ýaly, ulagyň salonynda merkezi tirseklik ýok. Täze ulagda içerki yşyklandyryşy awtomatiki sazlamak funksiýasy ornaşdyryldy (saýlamak üçin 64 reňk berilýär). Mysal üçin, pes ýagtylyk şertlerinde ýagtylyk has öçügsi bolýar, şeýle hem ulgam sürüjä tizligiň artdyrylýandygy barada duýduryş bermäge ukyplydyr.
«Kia EV5» Hytaýda öndüriler we beýleki bazarlara eksport ediler, Hytaýda satuwlar güýzde başlanar.


düýn 14:34
8504

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

11.06.2024 15:07
6114

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

23.05.2024 15:01
23100

Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip...

23.05.2024 13:40
12797

Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini...