Kia täze EV5 elektrik krossowerini tanyşdyrdy

  • 27.08.2023 18:20
  • 14101
Kia täze EV5 elektrik krossowerini tanyşdyrdy

«Kia» kompaniýasy Hytaýyň Çendu şäherinde geçirilen awtoulag sergisinde «EV5» kysymly ykjam elektrik krossowerini tanyşdyrdy. Bu barada koreýaly öndürijiniň metbugat gullugy habar berýär.

Täze ulagyň uzynlygy 4615 mm-dir. Elektrik awtoulagy kuwwaty 217 at güýji (310 Hm) bolan elektrik hereketlendiriji we 82 kilowatt-sagat sygymy bolan batareýa bilen üpjün edildi. Motor yzky bölümde oturdylandyr. Salonda sanly dolandyryş ulgamyny we multimediýa ekranyny özünde jemleýän giň panel ýerleşdirilipdir.
Kompaniýa krossoweriň içiniň sürüjiniň we ýolagçylaryň özlerini «öýdäki myhman otagynda» oturandyklaryny duýmaklary üçin taslanandygyny aýtdylar. Suratlardan görnüşi ýaly, ulagyň salonynda merkezi tirseklik ýok. Täze ulagda içerki yşyklandyryşy awtomatiki sazlamak funksiýasy ornaşdyryldy (saýlamak üçin 64 reňk berilýär). Mysal üçin, pes ýagtylyk şertlerinde ýagtylyk has öçügsi bolýar, şeýle hem ulgam sürüjä tizligiň artdyrylýandygy barada duýduryş bermäge ukyplydyr.
«Kia EV5» Hytaýda öndüriler we beýleki bazarlara eksport ediler, Hytaýda satuwlar güýzde başlanar.


26.09.2023 10:30
10654

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

25.09.2023 13:49
23360

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

03.09.2023 21:18
26004

Hytaýda dünýäniň iň ýyndam ulaglarynyň biri tanyşdyryldy

Hytaýda «Zeekr 001» liftbeginiň «FR» belgili sport görnüşi tanyşdyryldy. Bu barada carnewschina.com habar berýär. Täze nusga adaty görnüşden uly trapesiýa şekilli howa germewi we gyzyl zolagy bolan başga görnüşli...

29.08.2023 15:19
10717

BYD dünýäde iň iri awtoulag öndürijileriň ilkinji onlugyna girdi

Hytaýyň BYD kompaniýasy Hytaýda iň iri elektrik ulaglaryny öndüriji, gibridleri we elektrik ulaglaryny öndürýän iň iri kompaniýadyr, ýöne ol adaty awtoulag öndürijileriniň fonunda şu wagta çenli beýlebir göze ilmedi...