iPhone 15 Pro-nyň täze reňki mälim edildi

  • 27.08.2023 18:14
  • 27972
iPhone 15 Pro-nyň täze reňki mälim edildi

«iPhone 15 Pro» we «Pro Max» «Apple» smartfonlary üçin täze bolan «Titan Gray» reňkinde bolar. Bu barada «9To5Mac» neşiri habar berýär.

Çeşmede  bellenilmegine görä, täze reňk altyn reňkli nusganyň ornuny tutar. «Titan Gray» reňkiniň ulanylmagy «Apple-iň» smartfonlaryň gabarasynyň materialyny poslamaýan polatdan titana çalyşmak karary bilen baglanyşyklydy.
Žurnalistler täze çal reňkden başga-da, «Apple-iň» 2023-nji ýylda täzelenen goýy gök reňkini hem tanyşdyrjakdygyny belleýärler. Geçen ýyl «iPhone 14 Pro-da» ulanylan «Deep Purple» reňkiniň ornuny tutar.
«iPhone 15» nesliniň 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda tanyşdyrylmagyna garaşylýar. «Apple» smartfonlar bilen birlikde «Apple Watch Series 9» täze akylly sagadyny hem tanyşdyrar. Bellenilmegine görä, täze önümleriň ählisi diýen ýaly tanyşdyrylyşyndan bir hepde soň satuwa çykarylar. Diňe «15 Pro Maks» nusgasynyň satuwy önümçilik meselesi sebäpli birnäçe hepde yza süýşüriler.


düýn 15:06
6035

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

düýn 15:03
874

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...

11.06.2024 14:41
6571

iOS 18 hödürlendi: nähili üýtgeşmeler bar?

10-njy iýunda Apple-iň işläp düzüjiler üçin esasy tomusky konferensiýasy – Worldwide Developers Conference (WWDC) başlady. Onda kompaniýa iPhone üçin iş stolunyň sazlanmagyna we programmalaryň işine möhüm üýtgeşmeleri...

11.06.2024 07:10
2800

Apple kepillik düzgünlerini üýtgedýär: iPhone-daky we Apple Watch-däki mikrojaýryklary bejermek tölegli boldy

iPhone-nyň we Apple Watch-yň ekranlaryndaky mikrojaýryklary bejermek işi indi Apple-iň standart kepilliginiň hasabyna abatlanmaz diýip, IXBT habar berýär. Mundan öň Apple onda başga bir zeper bolmasa-da, enjamyň...