Aşgabatda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumy gurlar

  • 26.08.2023 15:40
  • 16916
Aşgabatda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumy gurlar

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk binalar toplumy gurlar. Gurluşyk işleri 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda başlanyp, institutyň binalar toplumy 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edilip tabşyrylar.

Bilim ministrligine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk binalar toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de ony döwrebap enjamlar bilen üpjün edip, ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy bilen şertnamany institutyň binalar toplumy üçin elektrik, aragatnaşyk, gaz, suw üpjünçiliginiň we lagymyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň durkuny täzelemek ýa-da täzelerini gurmak, olary umumyşäher ulgamyna birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertinde baglaşmaga ygtyýar berildi.


şu gün 15:49
8

Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyna gatnaşýar

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň...

şu gün 14:47
1763

Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde Germaniýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri bilen duşuşyk geçirýär

Şu gün, 29-njy sentýabrda Berlin şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň...

şu gün 14:20
1

Aşgabatda Halkara ýaşulular güni mynasybetli çäre geçirildi

28-nji sentýabrda, penşenbe güni paýtagtymyzyň «Desterhan» toý mekanynda Halkara ýaşulular gününe bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Ýaşulular üçin dabara Aşgabat şäheriniň Ýaşululary we maýyplygy bolan adamlary...

şu gün 00:33
10437

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...