Volkswagen ID.7 elektrik sedanyň ilkinji nusgasyny çykardy

  • 23.08.2023 19:41
  • 9498
Volkswagen  ID.7 elektrik sedanyň ilkinji nusgasyny çykardy

Germaniýanyň Volkswagen kompaniýasy ID.7 elektrik flagman sedanynyň ilkinji nusgasyny çykardy. Bu barada electrek.co habar berýär.

Şeýle hem täze önüm Volkswagen-iň hataryndaky altynjy elektrik awtoulag modeli bolar. ID.7 sedany 77 kWt kuwwatly çekiş batareýasyny aldy, zarýad bermezden 611 km-e çenli ýöreýär. Soň bolsa, 86 kWt batareýa we 696 km çak edilýän energiýa ätiýaçlygy bilen Pro S modifikasiýasy peýda bolar.
Kompaniýa täze elektrik sedanynyň uzak aralyga syýahat etmek üçin niýetlenendigini, onuň giň we amatly salonynyň hem-de dürli ösen tehnologiýalarynyň bardygyny aýtdy.
ID.7 awtoulaglary Germaniýanyň Emden şäherindäki Volkswagen zawodynda öndüriler. Bu model güýzde Ýewropa bazarynda peýda bolar we ABŞ-ly söwda dellallary ilkinji sedanlary 2024-nji ýylyň başynda alarlar.


düýn 15:26
3733

Nissan 2030-njy ýyla çenli Ýewropada diňe elektrikli awtoulaglaryň satuwyna geçer

Financial Times gazetiniň habaryna görä, Ýaponiýanyň Nissan Motor Co. awtoulag öndürijisi  2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektrikli däl awtoulaglary satmagy düýbünden bes etmegi maksat edinýär. Mundan başga-da...

düýn 11:54
17434

Özbegistan BYD elektrik ulaglaryny öndürip başlady

26-njy sentýabrda “Özbegistanda elektrik we gibrid ulaglary hem-de olaryň böleklerini öndürmegi guramak” maýa goýum şertnamasyna gol çekildi. Bu resminama Özbegistanyň Maýa goýum, senagat we söwda ministrligi bilen...

26.09.2023 10:30
10674

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

22.09.2023 14:27
4267

Awgust aýynda ÝB-de satylan täze awtoulaglaryň 20%-den gowragy elektrik awtoulaglary boldy

Awgust aýynda ÝB ýurtlarynda 165 165 elektromobil satyldy. Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň (ACEA) maglumatlaryna görä, bu geçen ýylyň awgust aýy bilen deňeşdirilende, 118,1% köpdür. Ilkinji...