«Atom» elektrik ulaglarynda tanyşlyk üçin ykjam goşundy peýda bolup biler

  • 22.08.2023 08:13
  • 9514
«Atom» elektrik ulaglarynda tanyşlyk üçin ykjam goşundy peýda bolup biler

«Atom» kysymly rus elektrik awtoulaglarynyň maglumat-dynç alyş ulgamy başga işläp düzüjileriň ykjam goşundylaryny, şol sanda tanyşlyk boýunça goşundylary goldap biler diýip, gazeta.ru habar berýär.

Elektrikli awtoulaglar «Atom OS» operasion ulgamy bilen üpjün ediler, ol awtoulagdaky sürüjilik bilen baglanyşykly ähli dolandyryş ulgamlaryna (mysal üçin, maňlaý aýnasynyň aşagyndaky proýeksiýa ekranynyň we sürüjä kömek ulgamlarynyň işine) jogap berer.

«Biz size awtoulaglar barada spidometriň dizaýnyndan başlap, tanyşlyk boýunça ykjam goşundylary işe girizmäge çenli öz garaýyşlaryňyzy durmuşa geçirmek üçin gurallary berýäris. Şeýlelik bilen, elektrik ulaglary üçin ulgamlaryň we programmalaryň özgermegine goşant goşýarys, programma üpjünçiliginiň çözgütlerini ornaşdyrmagy we ösdürmegi çaltlaşdyrýarys» diýip, kompaniýanyň wekilleri belleýärler.

Iýul aýynda «Atom» rus elektrik ulaglary üçin sargytlary kabul edip başlady, awtoulaglaryň önümçiligine 2025-nji ýylda başlamak meýilleşdirilýär. Elektrik awtoulagy 0-dan 100 km-e 8 sekuntda çykmaga ukyply hereketlendiriji bilen üpjün ediler. Akkumulýatoryň iň ýokary kuwwaty 77 kWt, ýol ätiýaçlygy bolsa 500 km bolar.


düýn 15:26
3101

Nissan 2030-njy ýyla çenli Ýewropada diňe elektrikli awtoulaglaryň satuwyna geçer

Financial Times gazetiniň habaryna görä, Ýaponiýanyň Nissan Motor Co. awtoulag öndürijisi  2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektrikli däl awtoulaglary satmagy düýbünden bes etmegi maksat edinýär. Mundan başga-da...

düýn 11:54
15648

Özbegistan BYD elektrik ulaglaryny öndürip başlady

26-njy sentýabrda “Özbegistanda elektrik we gibrid ulaglary hem-de olaryň böleklerini öndürmegi guramak” maýa goýum şertnamasyna gol çekildi. Bu resminama Özbegistanyň Maýa goýum, senagat we söwda ministrligi bilen...

26.09.2023 10:30
10605

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

22.09.2023 14:27
4260

Awgust aýynda ÝB-de satylan täze awtoulaglaryň 20%-den gowragy elektrik awtoulaglary boldy

Awgust aýynda ÝB ýurtlarynda 165 165 elektromobil satyldy. Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň (ACEA) maglumatlaryna görä, bu geçen ýylyň awgust aýy bilen deňeşdirilende, 118,1% köpdür. Ilkinji...