22-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

  • 22.08.2023 07:57
  • 15202
22-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 22-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +24° maýyl, gündizine +35... +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +33... +38° yssy, kenarýaka etraplarynda +29... +34° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 751 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Awazada: howa +31... +33°, basyşy 758 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Balkanabat şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 757 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Tejen şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 742 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Baýramaly şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 737 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Kerki şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 734 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 749 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Köneürgenç şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 750 mm, çyglylygy 35 — 55%.


21.06.2024 15:58
11730

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30666

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27088

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20701

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...