22-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

  • 22.08.2023 07:57
  • 15013
22-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 22-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +24° maýyl, gündizine +35... +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +33... +38° yssy, kenarýaka etraplarynda +29... +34° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 751 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Awazada: howa +31... +33°, basyşy 758 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Balkanabat şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 757 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +34... +39° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Tejen şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 742 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Baýramaly şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 737 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Kerki şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 734 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 749 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Köneürgenç şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 750 mm, çyglylygy 35 — 55%.


26.09.2023 22:05
11912

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

19.09.2023 11:49
58548

Aşgabat gipermarketi Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny geçirýär

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Aşgabat» gipermarketi Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny yglan etdi. Aksiýa 18- 27-nji sentýabr aralygynda dowam eder...

11.09.2023 09:51
15056

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...

08.09.2023 10:34
9622

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasy Türkmenistanda ilkinji gezek täze görnüşli hyzmatlary hödürleýär

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasynda “Ugradylmaga taýýar harytlar” hem-de “Ýüklemek üçin boş ýük ulaglary” diýen iki sany täze bölüm açyldy. Şeýle-de indi bu platformada Türkmenistanda ilkinji gezek —...