«iPhone 15» Apple-iň taryhyndaky iň kuwwatly çalt zarýad beriji bilen üpjün ediler

  • 20.08.2023 11:00
  • 23804
«iPhone 15» Apple-iň taryhyndaky iň kuwwatly çalt zarýad  beriji bilen üpjün ediler

«Apple» täze «iPhone 15» smartfonlarynda zarýad beriş tizligini ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär diýip, gazeta.ru 9to5mac portalyna salgylanyp habar berýär.

Çeşmäniň bellemegine görä, täze enjamlar 35Wt zarýad beriji bilen üpjün ediler, bu häzirki iPhone 14 we 14 Plus-dan 15Wt, iPhone 14 Pro we 14 Pro Max-dan 8Wt köpdür. Şeýle aýratynlygyň ähli «iPhone 15» nusgalarynda boljagy ýa-da diňe uly «Pro» nusgasynda ornaşdyryljagy heniz belli däl.
Bu öz smartfonlarynyň zarýad beriş tizligi boýunça, adatça, bäsdeşlerinden yza galýan «Apple» üçin öňe tarap ädimdir. Mysal üçin, häzirki zaman «Android» smartfonlary 67Wt, 80Wt, 120Wt, 150Wt we hatda 240Wt zarýad berijileri hödürleýär. Şeýle-de bolsa, «Samsung-yň» flagman nusgalary 45Wt çenli zarýad üpjünçiligini goldaýar, iň soňky «Google Pixel 7 Pro» smartfony bolsa bary-ýogy 23Wt kuwwatlylygy goldaýar.
Bellenilmegine görä, «Apple» batareýanyň könelmegini üpjün etmeýän has ygtybarly zarýad beriş ulgamyny saýlamak bilen, düýpli üýtgeşmelere taýyn däl.


düýn 15:30
15237

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

27.09.2023 11:50
27119

Dürli ýurtlarda iPhone 15 Pro Max-y satyn almak üçin näçe wagt işlemeli?

Apple kompaniýasy ýakynda täze iPhone 15 smartfonlarynyň satuwyna başlady. World of Statiscis neşiri haýsy ýurtda adamlara 256 GB fleş-ýatly iPhone 15 Pro Max seriýasyny satyn almagyň aňsatdygyny hasaplady. Şeýle...

23.09.2023 09:49
1796

Apple şu güýzde kompýuterler we iPhone üçin USB-C esbaplaryny çykarar

Bloomberg oktýabr aýynda Apple -iň birikmek üçin USB-C portly bir topar esbap çykarjakdygyny habar berdi. Täze önümleriň arasynda Magic Syçan, Magic Trackpad, Magic Keyboard, şeýle hem USB Type-C birikdirijileri...

23.09.2023 09:41
9363

Apple hakykylygyny barlamak üçin iPhone 15 gutularyna görünmeýän QR kodlaryny goşdy

Apple kompaniýasynyň önümlerini, köplenç, ýasaýarlar, şonuň üçin kompaniýa iPhone 15-e diňe ultrabenewşe çyrasy bilen görüp bolýan hakykylygyň täze görkezijisini goşdy diýip, ixbt.com habar berýär.   Wideolar iPhone...