Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

  • 02.06.2023 01:21
  • 30132
Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi. Onuň maglumatlaryna görä, Maskyň baýlygy 192,3 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, TASS belleýär.

Mask baýlygy 186,6 mlrd dollar bolan LVMH kompaniýalar toparynyň prezidenti Bernar Arnodan öňe geçdi. Sanawda üçünji orny Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos eýeleýär. Onuň baýlygy 144 mlrd dollara barabar.
Agentligiň belleýşi ýaly, 51 ýaşly Maskyň aktiwleri şu ýyl, esasan, Tesla kompaniýasynyň paýnamalarynyň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde 50 mlrd dollardan gowrak artdy.


05.12.2023 12:14
17656

Bloomberg dünýäniň iň baý 500 adamynyň sanawyny çap etdi

Bloomberg agentligi iň iri telekeçileriň maliýe baýlyklary baradaky maglumatlary hödürleýän «Millionerleriň indeksini» neşir etdi. Dünýä sanawynda birinji orun 2023-nji ýylyň başyndan bäri maýasyny 85,8 milliard dollar artdyran Ilon Maska degişlidir...

31.10.2023 22:10
13928

“Fortune” Ilon Maskyň X kompaniýasynyň bahasyny aýtdy

Ilon Maskyň X kompaniýasy (öň Twitter) 19 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu barada “Fortune” amerikan žurnalyna salgylanyp, TASS habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, platforma häzir 19 mlrd dollar bilen...

24.10.2023 10:44
20107

Ilon Mask bir günde 16 mlrd dollar ýitirdi

«Forbes-iň» sanawyna görä, ABŞ-nyň iň baý adamy, milliarder we telekeçi Ilon Mask bir günde 16,1 milliard dollar ýitirdi. Muny «Bloomberg» agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň görkezijisindäki maglumatlar...

19.10.2023 08:09
10876

Jeff Bezos dünýäde iň baý adamlaryň sanawynda ikinji ýere geçdi — Bloomberg

Amazon.com Inc.-iň esaslandyryjysy Jeff Bezos LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-niň başlygy Bernar Arnodan öňe geçdi we Bloomberg Billionaires Index-iň wersiýasyna görä, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji...