Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

  • 19.01.2023 07:57
  • 39106
Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

18-nji ýanwarda Aşgabada iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow geldi diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň Metbugat-gullugy habar berýär.

Russiýanyň iň iri sebitleriniň biriniň — Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti hökmünde Rustam Minnihanow beýleki sebitleriniň ýolbaşçylary bilen birlikde dostlukly döwletiň wekiliýetiniň düzümine girer. Wekiliýet Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany MIhail Mişustiniň ýolbaşçylygynda 19-20-nji ýanwarda resmi saparda bolar.
Aşgabada saparyň dowamynda ýokary derejede gepleşikler geçiriler. Iş saparynyň çäklerinde Rustam Minnihanow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen çärelere gatnaşar.


şu gün 00:41
5401

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1583

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...