Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

  • 19.01.2023 07:57
  • 39288
Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

18-nji ýanwarda Aşgabada iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow geldi diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň Metbugat-gullugy habar berýär.

Russiýanyň iň iri sebitleriniň biriniň — Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti hökmünde Rustam Minnihanow beýleki sebitleriniň ýolbaşçylary bilen birlikde dostlukly döwletiň wekiliýetiniň düzümine girer. Wekiliýet Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany MIhail Mişustiniň ýolbaşçylygynda 19-20-nji ýanwarda resmi saparda bolar.
Aşgabada saparyň dowamynda ýokary derejede gepleşikler geçiriler. Iş saparynyň çäklerinde Rustam Minnihanow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen çärelere gatnaşar.


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
3682

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...