Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

  • 29.11.2022 16:11
  • 12978
Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy.

Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we infrastruktura taslamalaryny bilelikde durmuşa geçirmek meselelerine uly gyzyklanma bildirdiler. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň diwanynyň metbugat beýanynda habar berilýär.
Duşuşygyň dowamynda ummasyz tebigy baýlyklara eýe bolan Türkmenistanyň we ösen tehnologiýalara eýe bolan Koreýa Respublikasynyň dürli ugurlarda biri-biriniň mümkinçilikleriniň bir bitewi ulgama meňzeýändigi barada nygtaldy.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Milli Geňeşiniň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýanyň kompaniýalarynyň ýurduň esasy energiýa we infrastruktura taslamalaryna gatnaşmagyny dowam etdirip, hyzmatdaşlyk etmegini has hem giňeltjekdigine umyt bildirdi.
Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň döwlet baştutanyna Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyndan Türkmenistana sapar bilen gelmek baradaky hatyny gowşurdy.


düýn 14:41
3913

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

05.02.2023 22:20
17146

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

05.02.2023 12:26
21611

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30949

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...