Mask bilen Obama Katardaky dünýä çempionatynyň myhmanlary bolmagy mümkin

  • 25.11.2022 12:57
  • 18696
Mask bilen Obama Katardaky dünýä çempionatynyň myhmanlary bolmagy mümkin

Katardaky dünýä çempionatynyň guramaçylary futbol turniriniň myhmanlary hökmünde Ilon Masky we Barak Obamany garşylamaga taýýarlyk görýärler. Bu barada TASS agentligine gizlinligi saklamak şerti bilen, penşenbe güni Dohanyň myhmanhanalarynyň biriniň işgärleri gürrüň berdiler.

"Myhmanhanamyzda  Maskyň, Obamanyň we beýleki hormatly myhmanlaryň gelmegine garaşýarys. Şeýle derejeli myhmanlary garşylamaga entek dünýä çempionaty başlamanka taýýarlyk görlüp başlandy. Hemmesine stadionlaryň wip-ložasyna geçmek üçin "altyn" propusklar we myhmanhanada iň oňat otaglar taýýarlanyldy" - diýip, otelde habar berdiler.

Mask dünýäniň iň baý adamy hasaplanýar, onuň baýlygy 169,8 mlrd dollar diýip bahalandyrylýar. Obama 2009-2017-nji ýyllarda ABŞ-yň prezidenti bolupdy. ABŞ-nyň ýygyndysy Eýranyň, Uelsiň we Angliýanyň ýygyndylary bilen bir toparda oýnaýar. Birinji tapgyrda ABŞ Uels bilen deňme-deň oýnadylar — 1:1.


şu gün 11:30
5395

Mask Apple we Google “Twitterden” ýüz öwürse smartfon döretmegi wada berdi

Ilon Mask eger Apple bilen Google Twitter programmasyny bu kompaniýalara degişli bolan App Store we Google Play dükanlary bilen işleýän gurluşlar üçin elýeterli däl etse, hususy smartfon modelini çykarmaga wada...

11.11.2022 14:13
10483

«Twitteriň» ulanyjylarynyň artyşy Maskyň ýolbaşçylygynyň bir hepdesinde rekord derejä ýetdi

“Twitteriň” monetizirlenýän ulanyjylarynyň sanynyň gündelik ösüşi Ilon Maskyň ýolbaşçylygynyň ilkinji hepdesinde rekord derejä ýetdi. Bu barada kompaniýanyň içerki resminamalaryna salgylanyp, “The Verge” internet...

09.11.2022 11:49
3244

Twitter hatlara uzyn tekstleri berkitmäge rugsat berer

Twitter sosial torunyň ulanyjylary öz habarlaryna uzyn tekstleri berkidip bilerler, bu mümkinçiligi adybir kompaniýanyň täze ýolbaşçysy Ilon Mask mälim etdi. «Basym Twitter twitlere uzyn tekstleri berkitmäge mümkinçiligi...

08.11.2022 06:23
2748

«Twitter» şahsy hasaplaryň 8 dollarlyk tölegli ulgamyny 9-njy noýabrda girizip başlar

“Twitter” jemgyýetçilik tory abunaçylaryň hasaplaryna tölegli barlag ulgamyny girizmek işini ABŞ-nyň Kongresine geçirilýän aralyk saýlawlar gutarýança yza süýşürdi. Bu barada çeşmelere salgylanyp, “The New York...