Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

  • 14.11.2022 18:47
  • 49516
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyna Stambulda bolup geçen partlamanyň adam pidalaryna, şikes ýetmelere we ejir çekmelere getirendigi zerarly gynanç hatlaryny iberdiler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Stambulyň merkezinde bolup geçen partlama zerarly azyndan, 6 adam aradan çykdy, 80-den gowrak adam ýaralandy. Partlama Stambulyň köp adamly Istiklýal söwda köçesinde bolup geçdi. Türkiýäniň Prokuraturasy partlamanyň sebäbi diýip, häzirlikçe terrorçylykly hadysany hasaplaýar.


09.04.2023 15:57
35092

Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentine enesi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban käbesi – Ogulabat Berdimuhamedowanyň...

09.04.2023 15:50
14299

BAE-niň Liderleri Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdiler

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Dubaýyň...

09.04.2023 15:46
24343

Wladimir Putin Türkmen halkynyň Milli Liderine gynanç hatyny ýollady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa gynanç hatyny iberdi. Hatda, hususan-da, şeýle diýilýär: «Siziň käbäňiziň aradan...

09.04.2023 15:33
10874

Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidentine çuňňur gynanç bildirdi

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidentine enesiniň – Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi. Bu barada iki ýurduň Liderleriniň telefon...