Juda çeýe zarýad beriş ulgamly 62181 «General» rus elektrobusy bilen tanyşdyryldy

  • 08.11.2022 16:48
  • 11626
Juda çeýe zarýad beriş ulgamly  62181 «General» rus elektrobusy bilen tanyşdyryldy

Häzirki zaman şäher elektriki ulagyny işläp taýýarlaýjy we öndüriji - "PK Ulag ulgamy" ("PK TC") kompaniýasy özüniň Engels şäherindäki kärhanasynda çekiji batareýalaryň zarýadyny utgaşdyryp doldurýan tehnologiýaly elektrobusy gurdy. Ulag 62181 "General" diýip atlandyrylýar we "Admiral" trolleýbusynyň modeli bilen unifisirlenendir.

Täze elektrobusyň ilkinji görkezilişi 29-njy noýabrda Moskwada geçer.
"Generalda" trolleýbuslary we elektrobuslary öndürmegiň öňdebaryjy tehnologiýalary birleşendir. Täze ulag, ilkinji nobatda, zarýad bermegiň beýleki elektroulag öndürijiler tarapyndan owal ulanylmadyk täsin çözgüde eýedigi bilen gyzyklydyr. Zarýad bermegiň wariantlary köp. Haýal - rozetkadan, dinamiki - tok kabul edijilerden hem-de çalt (ýa-da ultraçalt) - terminallardan. 
Şeýlelikde, täze 62181 "General"-a trolleýbus we tramwaý infrastrukturasyndan, şonuň ýaly-da 380 ýa-da 600 woltluk setiň zarýad stansiýalaryndan zarýad berip bolýar, munuň özi ulag serişdesini şäher gurluşynda eýýäm bar bolan şertlerde ulanmak mümkinçiligini giňeldýär.
62181 "General" tutuş nizkopol ýerine ýetirilen, onuň 37 oturylýan ýeri, giňiş toplaýjy meýdançasynda goşmaça aşakdan ýagtylandyryjysy, üç sany giň gapy ýeri, häzirki zaman multimedia toplumy, mobil gurluşlara zarýad bermek üçin USB-kese deşigi, awtomat ýagdaýda işleýän klimat-kontrol ulgamy bar.


27.01.2023 21:05
16878

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 16:58
9002

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...

18.01.2023 12:20
12914

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...

17.01.2023 18:10
11006

2022-nji ýylda elektromobilleriň dünýä boýunça satuwy 70% ýokarlandy

Hytaýda we Ýewropada islegiň ýokarlanmagy bilen bagly 2022-nji ýylda elektromobilleriň ählumumy satuwy ep-esli ýokarlandy. LMC Automotive we EV-Volumes.com-yň maglumatlaryna görä, ýyllyk awtoulag satuwynda olaryň...