Ilon Maskyň kompaniýasy adatdan daşary tizlikli ýolagçy otlusyny synag etmäge başlady

  • 06.11.2022 11:17
  • 15448
Ilon Maskyň kompaniýasy adatdan daşary tizlikli ýolagçy otlusyny synag etmäge başlady

“ABŞ-ly işewür Ilon Maskyň “The Boring Company” kompaniýasy adatdan daşary tizlikli “Hyperloop” ýolagçy otlusynyň taslamasynyň synaglarynyň başlanýandygyny yglan etdi. Ol ýerasty geçelgede seýrek duşýan howada hereket eder” diýip, russian.rt.com ýazýar.

“Hyperloopyň” iri möçberli synaglary başlandy” diýip, kompaniýa Twitter hasabynda mälim etdi.
3-nji awgustda Newada çölünde “DevLoop” synag meýdançasynda wakuum gurşawda adatdan daşary tizlikdäki ýükleri geçirmek ulgamynyň ikinji tapgyry guraldy. Ulagyň täze görnüşiniň prototipi sagatda tas 310 kilometr tizlikde hereket edip bildi.
Mask 31-nji awgustda “Hyperloop” kapsulasyna tizlik boýunça täze rekordy goýmagy başardandygyny habar berdi.


03.10.2022 13:13
13072

Ilon Mask adama meňzeş robotyň prototipini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask adam şekilli robot Optimus-yň prototipini görkezdi. Bu barada TASS habar berýär. “Tesla-da emeli intellekt güni” çäresiniň dowamynda robotyň synag prototipi sahna çykyp...

19.09.2022 21:38
9258

Apple iň innowasion kompaniýalaryň sanawynyň öňüni çekýär

Boston Consulting Group (BCG) kompaniýasy 2022-nji ýylda dünýäde iň innowasion hasaplanýan 50 sany kompaniýanyň sanawyny çap etdi. Apple kompaniýasy iki ýyldan bäri sanawda birinji orny eýeläp gelýär. Microsoft...

07.08.2022 06:35
8328

Tesla Optimus atly robotyň ellerini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň çap eden tizerinde Optimus diýip atlandyrylan robot-gumanoidiň elleri şekillendirilipdir. Onuň resmi taýdan ilkinji görkezilişi 30-njy sentýabrda geçer diýip, Electrek ýazýar.   Häzirlikçe...

05.01.2022 17:58
8256

Ilon Mask 2022-nji ýylyň ahyryna çenli adampisint robot döreder

Milliarder Ilon Mask 2022-nji ýylyň ahyryna çenli adampisint robot döretmegi maksat edinýär. Bu barada electrek.co neşirine salgylanyp, mir24.tv habar berýär. Täze robotlaryň modelleriniň "Ýyldyz söweşleri" (“Star...