Üçünji Hazar ykdysady forumy 2023-nji ýylda Eýranda geçiriler

  • 06.10.2022 23:20
  • 6232
Üçünji Hazar ykdysady forumy 2023-nji ýylda Eýranda geçiriler

«Üçünji Hazar ykdysady forumy 2023-nji ýylda Eýran Yslam Respublikasynda geçiriler» — diýlip, «Skolkowo» (RF) merkezinde geçirilýän II Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça hazarýaka döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň kabul eden bilelikdäki beýanynda aýdylýar. Muny TASS ýetirýär.

II forum 5-nji oktýabrda öz işine başlady. RF-de geçirilýän Hazar ykdysady forumyna Russiýanyň, Azerbaýjanyň we Gazagystanyň Hökümet Baştutanlary, Eýranyň birinji wise-prezident we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary gatnaşdy.


düýn 10:39
3737

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11673

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26714

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7243

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...