Türkmenistanda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri bellenildi

  • 30.07.2022 01:25
  • 15600
Türkmenistanda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň anna güni gol çeken resminamasyna laýyklykda, Begenç Goçmollaýew Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine bellenildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanynyň kararyna laýyklykda, ol söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
Begenç Goçmollaýew 2022-nji ýylyň aprel aýyndan bäri söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirip gelýärdi. Ondan öň, bu wezipäni Orazmyrat Gurbannazarow eýeleýärdi. Ol saglyk ýagdaýy sebäpli bu wezipeden aýryldy.


düýn 18:39
13204

Gurbanguly Berdimuhamedow german kompaniýalaryny Arkadag şäheriniň senagat toplumyny döretmeklige gatnaşmaga çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyndaky çykyşynda german...

düýn 18:37
9298

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýany Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda taslamalary durmuşa geçirmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow german kompaniýalaryna Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda dürli taslamalary durmuşa geçirmek meselelerine garamagy...

düýn 18:31
10137

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň banklaryny türkmen banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň döwlet we täjirçilik banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy...

düýn 18:25
4361

Türkmenistan german kompaniýalaryny ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak boýunça taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-iň işewürlerini ulag we kommunikasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk etmäge...