Türkmenistan 7-nji gezek BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy

  • 10.06.2022 07:56
  • 6494
Türkmenistan 7-nji gezek BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy maglumat ýaýratdy.

Şeýlelikde, hemişelik Bitarap Türkmenistan bu wezipä indi 7-nji gezek saýlandy. Biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji we 75-nji sessiýalaryna wise-başlyk hökmünde gatnaşypdy.
Nobatdaky sessiýa 2022-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda öz işine başlar. Ýokary derejedäki ara alyp maslahatlaşmalar bolsa 20-nji sentýabrda başlanar.


düýn 23:01
10836

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13831

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
13275

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
42656

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...