Matwiýenko Putiniň adyndan Türkmenistanyň Prezidentini Russiýa gelip görmäge çagyrdy

  • 13.05.2022 09:27
  • 26370
Matwiýenko Putiniň adyndan Türkmenistanyň Prezidentini Russiýa gelip görmäge çagyrdy

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Russiýa gelip görmäge çagyrdy.

Federasiýa Geňeşiniň Başlygy şeýle hem Serdar Berdimuhamedowy döwlet Baştutany wezipesine saýlanmagy bilen gutlady.
Matwiýenkonyň belleýşi ýaly, rus wekiliýetiniň türkmen-russiýa diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllyk senesinde Türkmenistana gelmegi aýratyn şanly wakadyr. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlarda ýokary depginlerde ösdürilýändigi bellenildi.
2021-nji ýylda özara haryt dolanyşygynyň möçberiniň az-kem peselmegi bellige alynsa-da, şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda onuň depgini 74% artdy. Russiýanyň sebitleri hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýärler diýip, Matwiýenko belledi.
Federasiýa Geňeşiniň Başlygy şeýle hem Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini belledi.


şu gün 14:41
2709

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
16234

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
20815

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30594

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...