FIFA Dünýä çempionatynyň Braziliýa-Argentina saýlama oýnunyň täzeden geçirilmegini tassyklady

  • 11.05.2022 12:48
  • 17046
FIFA Dünýä çempionatynyň Braziliýa-Argentina saýlama oýnunyň täzeden geçirilmegini tassyklady

FIFA-nyň apellýasiýa komiteti Argentina bilen Braziliýanyň ýygyndylarynyň arasynda 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynyň oýnuny täzeden oýnamak baradaky karary tassyklady. Geçen sentýabrda bu oýun başlanan dessine arasy üzülipdi. Bu barada FIFA-nyň saýtynda habar berilýär.  

Şeýle-de, oýnuň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly assosiasiýalaryň ikisine-de 50 müň şweýsar franky (50 müň dollar) möçberinde salnan jerime öz güýjünde galar diýip, komitet karar etdi.
Mundanam başga, Braziliýanyň futbol konfederasiýasyna tertip-düzgün we howpsuzlyk bilen bagly düzgün bozulmalar üçin salnan jerimäni 250 müň dollara (öň 540 müň dollar) çenli, Argentinanyň futbol assosiasiasyna bolsa, tertip-düzgün we howpsuzlyk, oýna taýýarlyk görmek we gatnaşmak babatynda borçlaryny berjaý etmek bilen bagly düzgün bozulmalar üçin salnan jerimäni 100 müň dollara (öň 216 müň dollar) çenli azaltmak kararyna gelindi.
Täzeden geçiriljek oýnuň senesi biraz soň habar berler.
5-nji sentýabrda Braziliýanyň San-Paulu şäherinde geçen Braziliýa-Argentina oýny ilkinji minutlarynda kowide garşy düzgünleri bozan dört sany argentinaly oýunçyny saklajak bolýan Sanitar gözegçilik boýunça milli agentligiň (Anvisa) işgärleriniň we polisiýanyň meýdança ylgap çykmagy netijesinde bes edilipdi. FIFA-nyň tertip-düzgün boýunça komiteti fewral aýynda oýny täzeden geçirmek hakynda karara geldi.
Toparlar 2022-nji ýylda Katarda geçjek dünýä çempionatyna seçilip alyndy.


şu gün 13:30
5860

«Mançester Ýunaýted» Ronaldunyň ornuny tutjak iki oýunçy tapdy

Angliýanyň Premýer-ligasynyň (APL) “Mançester Ýunaýted” klubunyň baş tälimçisi Erik ten Hag portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldunyň ornuna “Milandan” Rafael Leaony we “PSW-de” çykyş edýän Kodi Gakpony göz öňünde...

şu gün 09:17
8085

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun güni tamamlandy. 28-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar El-Wakra, «Al-Janub» stadiony Kamerun– Serbiýa – 3:3...

şu gün 09:05
5762

DÇ-2022: Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykyp, pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykdy. Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollaryň ikisini hem Brunu...

şu gün 08:57
3219

Braziliýa Şweýsariýany ýeňip, dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň ikinji tapgyrynda Şweýsariýadan 1:0 hasabynda üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşykda braziliýalylara ýeňşi 83-nji minutda...