Ilon Mask Twitteri 44 mlrd dollara satyn alýar

  • 26.04.2022 15:34
  • 6198
Ilon Mask Twitteri 44 mlrd dollara satyn alýar

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyny 44 mlrd dollara satyn alýar. Şertnama baglaşylandygy barada PR Newswire portaly tarapyndan ýaýradylan Twitter metbugat-relizinde aýdylýar. Muny TASS ýetirýär.

“Twitter, Inc. şu gün doly derejede Ilon Maska degişli bolan kompaniýa tarapyndan, takmynan, 44 mlrd dollarlyk şertnamanyň çäginde her paýnama üçin 54,2 dollara satyn alynýandygy barada gutarnykly şertnama baglaşylandygyny mälim etdi” – diýlip, metbugat relizinde aýdylýar. Portalyň habar bermegine görä, şertnamadan soň Twitter jemgyýetçilik däl kompaniýa bolar.

“Twitteriň müdirler geňeşi baha, kepilliklere we maliýeleşdirmä aýratyn üns bermek bilen, Ilonyň teklibine baha bermek üçin oýlanyşykly we hemmetaraplaýyn iş alyp bardy” – diýip, portal Twitteriň müdirler geňeşiniň garaşsyz müdiri Bret Teýloryň sözlerini getirýär. Teýlor geljekki şertnamany kompaniýanyň paýdarlary üçin öňe tarap hereket etmegiň iň gowy ýoly diýip atlandyrdy.

Öň, Mask Twitteri jemgyýetçilik kompaniýasyndan jemgyýetçilik dälä öwürmek isleýändigini, şondan soň onuň paýnamamalaryny diňe hususy ýa-da biržadan daşary tertipde satyp ýa-da alyş-çalyş edip boljakdygyny aýtdy. 


02.06.2023 01:21
24771

Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi...

17.05.2023 18:59
21267

Mask Tesla işe girjek her bir adamy hut özi makullar

Tesla-nyň baş direktory Ilon Mask kompaniýanyň täze işgärlerini, şol sanda potratçylaryny diňe hut öz şahsy tassyklamasy bilen işe aljakdygyny aýtdy. Praým agentliginiň habaryna görä, bu barada Reýter agentliginiň...

13.05.2023 11:10
13420

Linda Ýakkarino Twitteriň täze baş müdiri boldy

NBCUniversal amerikan mediakorporasiýasynyň satuw boýunça öňki müdiri Linda Ýakkarino Twitter kompaniýasynyň baş müdiri wezipesini eýeledi. Bu barada Ilon Mask sosial ulgamdaky sahypasynda habar berdi diýip, TASS...

22.04.2023 11:47
25149

Ilon Maskyň baýlygy bir günde 13 mlrd dollar töweregi azaldy

Amerikaly telekeçi, Tesla, SpaceX we Twitter kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask geçen bir günde 13 mlrd dollar ýitirdi. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Materialda maliýe...