31-nji martda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

  • 31.03.2022 07:40
  • 9910
31-nji martda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 31-nji martda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +9°, gündizine +21... +23° maýyl bolar. Howanyň basyşy 741 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +6... +11°, gündizine +18... +23°, kenarýaka etraplarynda +13... +18° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +13... +15°.
Awazada: howa +15... +17°.
Balkanabat şäherinde: howa +21... +23°.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +5... +10°, gündizine +20... +25°.
Änew şäherinde: howa +22... +24°.
Tejen şäherinde: howa +23... +25°.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +4... +9°, gündizine +21... +26° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +23... +25°.
Baýramaly şäherinde: howa +24... +26°.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +4... +9°, gündizine +19... +24°.
Türkmenabat şäherinde: howa +21... +23°.
Kerki şäherinde: howa +22... +24°.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +2... +7°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +18... +20°.
Köneürgenç şäherinde: howa +17... +19°.


14.11.2022 20:46
40099

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34496

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22261

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...