30-njy martda Aşgabatda we welaýatlarda garaşylýan howa maglumaty

  • 30.03.2022 08:37
  • 9953
30-njy martda Aşgabatda we welaýatlarda garaşylýan howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 30-njy martda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +6°, gündizine +18... +20° maýyl bolar. Howanyň basyşy 739 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +22... +27°, kenarýaka etraplarynda +13... +18° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 758 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Awazada: howa +15... +17°, basyşy 767 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Balkanabat şäherinde: howa +23... +25°, basyşy 766 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +16... +21°.
Änew şäherinde: howa +19... +21°, basyşy 749 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Tejen şäherinde: howa +20... +18°, basyşy 7654mm, çyglylygy 20 — 40%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 752 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Baýramaly şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 751 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +14... +19°.
Türkmenabat şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Kerki şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 764 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Köneürgenç şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 765 mm, çyglylygy 15 — 35%.


14.11.2022 20:46
40099

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34496

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22261

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...