Pekindäki Olimpiadada koronawirus bilen kesellemegiň täze hadysalary ýüze çykaryldy

  • 15.02.2022 19:44
  • 14375
Pekindäki Olimpiadada koronawirus bilen kesellemegiň täze hadysalary ýüze çykaryldy

Hytaý häkimiýetleri Pekinde geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyjylaryň arasynda koronawirus bilen kesellemegiň täze sekiz hadysasyny ýüze çykardylar. Bu barada guramaçylyk komitetiniň beýannamasynda aýdylýar diýip, TASS-a salgylanyp, Day.Az habar berýär.

11-nji fewralda Hytaýa 81 adam geldi, olardan 59 sanysy türgenler we resmi adamlar, 22 sanysy “beýleki gyzyklanma bildirýän taraplaryň wekilleri”. Howa menzilinde we Olimpiýa obasynyň myhmanhanasynda geçirilen PZR-barlaglaryň netijesinde sekiz sany täze kesel hadysasy ýüze çykaryldy: dördüsi türgenleriň we resmi adamlaryň arasynda, dördüsi beýleki gyzyklanma bildirýän taraplaryň wekilleriniň arasynda. 
Olimpiýa oýunlary 20-nji fewralda tamamlanar.


11.11.2022 13:35
4572

BSSG fewraldan bäri kowidden ýogalanlaryň sanynyň 90% azalandygyny habar berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baştutany Tedros Adhanom Gebreýesus COVID-19 bilen keselläp ýogalýanlaryň sanynyň fewraldan bäri 90% peselendigini oňyn öňe gidişlik hasaplady diýip, çarşenbe güni...

09.11.2022 15:29
6914

Özbegistan we Hytaý koronawirusa garşy täze waksinany synag edýär

7-nji noýabrda Özbegistanyň we Hytaýyň alymlary koronawirusyň täze ştammlaryna garşy waksinalaryň ikinji nesliniň kliniki synaglaryna girişdiler. Işläp taýýarlaýjylaryň maglumatlaryna görä, ol omikronyň häzirki...

05.11.2022 07:53
15980

ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-anyklamak üçin 250 müň sany ekspress testini gowşurdy. Olaryň umumy bahasy 600 müň dollardan geçýär. Bu barada ORIENT guramanyň Türkmenistandaky...

05.10.2022 10:29
6824

“COVID-19-a” garşy “Sputnik V” sanjymynyň ýaramlylyk möhleti 18 aýa çenli artdyryldy

Gamaleýa merkeziniň koronawirusa garşy “Sputnik V” sanjymynyň ýaramlylyk möhleti iki komponent üçin hem 18 aýa çenli uzaldyldy. Bu derman serişdeleriniň döwlet sanawynda ýerleşdirilen derman üçin täzelenen görkezmelerden...