AIPS 2021-nji ýylyň iň gowy futbol toparyny yglan etdi

  • 02.01.2022 14:39
  • 8550
AIPS 2021-nji ýylyň iň gowy futbol toparyny yglan etdi

Sport žurnalistleriniň halkara assossiasiýasy (AIPS) Italiýanyň milli ýygyndysyny 2021-nji ýylyň iň gowy topary diýip yglan etdi. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar edilýär.

Italiýalylar Ýewro-2020 çempionatynda ýeňiji boldular. Olaryň peýdasyna 767 adam ses berdi.
Ikinji ýerde 503 ses alan Mýunheniň «Bawariýasy» ýerleşdi.
Üçlügi 459 ses bilen Argentinanyň milli ýygyndysy jemledi. Geçen ýylda Messi we onuň watandaşlary Amerikanyň Kubogynda altyn medal gazandylar.
Dördünji orny Çempionlar ligasynyň ýeňijisi «Çelsi» eýeledi. Tomas Tuheliň topary 370 ses aldy.
Iň gowy toparlaryň bäşligini 257 ses bilen «Liwerpul jemleýär.
Iň gowy futbola degişli bolmadyk topar hökmünde ABŞ-nyň basketbol boýunça erkekler ýygyndysy saýlandy. Olar Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalyny gazandylar.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
6787

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13620

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...