«Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda» Karara gol çekildi

  • 11.12.2021 23:08
  • 3847
«Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda» Karara gol çekildi

10-njy dekabrda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda” Karara gol çekdi.

“Diplomatik gulluk hakynda”, “Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda” we “Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda kabul edilen bu resminama Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň işini kämilleşdirmäge, olaryň öz üstüne ýüklenen wezipelerini netijeli ýerine ýetirmegini üpjün etmäge gönükdirilendir.  


şu gün 17:44
2035

Owganystanly demirýolçularyň ikinji tapgyry Türkmenistanda hünär ýokarlandyryş okuwyny geçdiler

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünär ýokarlandyryş okuwlaryny geçen owganystanly demirýolçularyň ikinji gutardyşy boldy. Mekdebiň uçurymlaryna degişli şahadatnamalar...

şu gün 17:35
467

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri Bişkekde halkara forumyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri 30-njy noýabrda - 1-nji dekabr aralygynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde geçirilen «Ösüş giňişligi. Täze sanly hakykat» (BIFSD 2023) atly halkara forumyna gatnaşdylar...

şu gün 17:31
1015

Türkmenistan Makedoniýada ÝHHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Makedoniýa Respublikasynyň Skopýe şäherinde geçirilen ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy. Mejlis 30...

şu gün 09:24
7505

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryny gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana...